Tiếng Việt | English

13/11/2019 - 10:13

Lan tỏa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Long An đang phấn khởi tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống vẻ vang MTTQ Việt Nam (18/11).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kiện lớn về chính trị, văn hóa - xã hội trong đời sống cộng đồng của nhân dân ta. Không chỉ khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là dịp phát động, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động lớn của UBMTTQ Việt Nam các cấp, vừa mới được tỉnh Long An tổ chức tổng kết sau 10 năm thực hiện (2009-2019). Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cả người tiêu dùng nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với sản phẩm, hàng hóa làm ra trong nước. Cuộc vận động này được lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, đơn vị từng bước lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội.

Trước hết, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tác động mạnh mẽ đến các doanh nghiệp trong nước qua việc nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng, mẫu mã, uy tín hàng Việt; tổ chức mạng lưới phân phối, kinh doanh, quảng bá thương hiệu và sản phẩm Việt; phát triển thị trường tiêu dùng trong nước, tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp,…Bên cạnh đó, cuộc vận động kích thích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ứng dụng, cải tiến công nghệ, kỹ thuật sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường sức cạnh tranh với hàng ngoại nhập cùng loại. Phát huy tốt vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng trong nhân dân; nâng cao và tăng cường giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cuộc vận động là môi trường tốt để nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp, nhiều thương hiệu Việt nâng tầm, để người sản xuất và tiêu dùng trong nước “tự hào hàng Việt”.

Ngoài ra, cuộc vận động còn góp phần kết nối cung - cầu, gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, hình thành chuỗi an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tác động tích cực đến toàn xã hội, giúp các cơ quan, doanh nghiệp, người tiêu dùng nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, qua đó điều chỉnh, thay đổi thái độ, hành vi, thói quen tiêu dùng, ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt. Đồng thời, qua đó thể hiện lòng yêu nước, tự tôn dân tộc và hình thành nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng Việt Nam cũng như hạn chế được tâm lý sính hàng ngoại. Người tiêu dùng từng bước nhận thức được quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi sử dụng hàng Việt. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội rộng lớn, mang lại hiệu ứng tích cực trong sản xuất, kinh doanh, tạo được niềm tin, sự quan tâm mua sắm, tiêu dùng trong phần lớn người tiêu dùng đối với hàng hóa thương hiệu Việt. Qua “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, tin tưởng rằng cuộc vận đồng này tiếp tục phát huy, tiếp thêm sức mạnh lan tỏa sâu, rộng, bởi dùng hàng Việt chính là thể hiện lòng yêu nước./.

Tân An

Chia sẻ bài viết