Tiếng Việt | English

14/04/2019 - 20:45

Lãnh đạo Đức Hòa, Châu Thành thăm tân binh tại Tiểu đoàn Bộ binh 1

Ngày 14/4, đoàn lãnh đạo huyện Đức Hòa và Châu Thành, tỉnh Long An đến thăm và động viên tinh thần chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đại diện lãnh đạo huyện Đức Hòa trao quà, động viên tân binh

Tại cuộc gặp gỡ, lãnh đạo địa phương và gia đình tân binh được thông tin nhanh về tình hình rèn luyện, sinh hoạt của các chiến sĩ. Nhìn chung, các tân binh chấp hành tốt điều lệnh đội ngũ và có nhiều tiến bộ trong học tập, huấn luyện.

Lãnh đạo huyện Châu Thành trao quà cho tân binh

Lãnh đạo các huyện động viên chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, quê hương, cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Dịp này, đại diện lãnh đạo địa phương cũng trao các phần quà nhằm động viên tân binh an tâm huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 

Thảo Nguyên- Minh Trực

Chia sẻ bài viết