Tiếng Việt | English

24/02/2020 - 14:09

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bến Lức lần XIII

Ban Thường vụ Huyện ủy Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; các ban xây dựng Đảng; Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh dự.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy – Trần Hoàng Nhân báo cáo những nội dung chính trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, gợi ý những nội dung cần thảo luận, thống nhất trong văn kiện: Chủ đề đại hội; đánh giá, làm rõ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, công trình trọng điểm, chương trình đột phá và giải pháp thực hiện trong dự thảo Văn kiện.

Đại diện sở, ngành tỉnh có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, đặc biệt là các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ tới cần sát với tình hình thực tế địa phương; trong đó, cần tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh và lợi thế; tập trung mọi nguồn lực phát triển công nghiệp, dân cư, đô thị, phát triển mạnh các ngành dịch vụ trong đó có dịch vụ du lịch, tạo tiền đề vững chắc để Bến Lức phát triển nhanh, bền vững theo định hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết