Tiếng Việt | English

13/06/2018 - 11:32

Lấy ý kiến đóng góp về công tác tổ chức, tinh gọn bộ máy của các cơ quan Đảng

Sáng 13/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo sửa đổi một số văn bản về tổ chức, bộ máy và quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính đánh giá cao ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy; quyết định 184-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố; dự thảo quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo sửa đổi một số văn bản về tổ chức, bộ máy và quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền. Một số ý kiến cho rằng, cần tập trung giảm đầu mối, giảm cấp phó, tăng chất lượng, hiệu quả công việc; cần rà soát, xem xét vấn đề giao biên chế phù hợp với thực tế từng địa phương,…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính đánh giá cao ý kiến đóng góp tại hội nghị lần này. Đây là tiền đề để Ban Tổ chức Trung ương hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình lên cấp trên xem xét, thông qua.

Chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục lắng nghe ý kiến của đại biểu đóng góp về trách nhiệm của cấp ủy, Tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết