Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 16/01/2019 đến 22/01/2019 như sau:

1. Thứ tư 16/01/2019:

* Châu Thành: ấp 3 xã Hòa Phú từ 7h30 đến 11h00; ấp 2,3,4,5 xã Hiệp Thạnh từ 13h00 đến 16h00.

* Cần Đước: ấp 2 xã Tân Trạch từ 8h00 đến 11h00

* Bến Lức: ấp 6 xã Tân Bửu từ 8h30 đến 11h00.

* Đức Hòa: một phần xã Đức Hòa Hạ từ 8h00 đến 15h00.

* Đức Huệ: xã Bình Hòa Hưng, ấp 2 xã Bình Thành từ 8h00 đến 11h00.

* Tân Hưng: xã Thạnh Hưng, một phần xã Hưng Điền, Hưng Điền B từ 9h30 đến 15h00.

2. Thứ năm 17/01/2019:

* Thủ Thừa: ấp 5 xã Mỹ Thạnh từ 7h30 đến 15h30.

* Châu Thành: ấp Bình Thới xã Thuận Mỹ từ 7h00 đến 11h30.

* Đức Huệ: ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây từ 13h00 đến 15h30.

3. Thứ sáu 18/01/2019:

* Cần Giuộc: một phần xã Phước Lại, ấp Vĩnh Thạnh xã Phước Vĩnh Đông từ 8h00 đến 13h00.

* Bến Lức: ấp 5 xã Mỹ Yên từ 8h30 đến 13h30.

* Vĩnh Hưng: ấp Lò Gạch, Rọc Đô, Gò Cát xã Vĩnh Trị từ 7h30 đến 15h00.

* Tân Hưng: ấp Vĩnh Ân, Cả Sậy xã Vĩnh Đại từ 8h30 đến 15h00.

4. Thứ bảy 19/01/2019:

* Châu Thành: ấp 2,3,4,5 xã Vĩnh Công từ 7h00 đến 11h30.

* Cần Đước: xã Long Hựu Đông, Long Hựu Tây từ 7h30 đến 16h00.

* Thị xã Kiến Tường: xã Bình Hiệp, Thạnh Trị từ 7h00 đến 16h00.

* Mộc Hóa: xã Bình Thạnh từ 7h00 đến 16h00.

* Thạnh Hóa: một phần xã Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Phú, Thạnh Phước từ 7h30 đến 11h30.

* Tân Thạnh: khu phố 1, 3 thị trấn Tân Thạnh, xã Kiến Bình, Tân Bình, Tân Hòa từ 8h00 đến 16h00.

5. Chủ nhật 20/01/2019:

* Cần Đước: một phần xã Phước Vân, Long Cang, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê từ 7h30 đến 13h00.

6. Thứ ba 22/01/2019:

* Thành phố Tân An: khu phố Nhơn Hòa 2 Phường 5, ấp Bình Trung xã Nhơn Thạnh Trung từ 10h30 đến 16h30.

* Châu Thành: ấp Long Thuận, Long Hòa xã Long Trì từ 13h00 đến 16h00.

* Tân Trụ: ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh từ 8h00 đến 11h00.

* Đức Huệ: một phần xã Mỹ Thạnh Bắc từ 7h30 đến 15h30.

* Vĩnh Hưng: một phần xã Khánh Hưng từ 7h30 đến 15h00.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.