Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

 THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 21/11/2018 đến 27/11/2018 như sau:

1. Thứ tư 21/11/2018:

* Châu Thành: ấp 1 xã Hiệp Thạnh từ 7h30 đến 16h30.

* Đức Hòa: một phần Thị trấn Đức Hòa từ 8h00 đến 16h30.

* Đức Huệ: ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông từ 7h30 đến 11h30.

2. Thứ năm 22/11/2018:

* Cần Đước: một phần xã Tân Chánh từ 8h00 đến 16h00.

* Cần Giuộc: một phần xã Tân Kim từ 8h00 đến 16h30.

* Đức Hòa: một phần xã Hòa Khánh Tây từ 8h00 đến 16h30.

3. Thứ sáu 23/11/2018:

* Vĩnh Hưng: một phần xã Thái Trị từ 7h30 đến 15h30.

* Tân Hưng: ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà từ 8h00 đến 16h30.

4. Thứ bảy 24/11/2018:

* Thủ Thừa: ấp 1 xã Nhị Thành từ 7h30 đến 10h30.

* Châu Thành: xã Thanh Phú Long. Thuận Mỹ. Thanh Vĩnh Đông từ 6h30 đến 16h30.

* Cần Đước: một phần xã Long Sơn từ 8h00 đến 16h00.

* Đức Huệ: một phần xã Mỹ Quý Đông từ 7h30 đến 16h30

* Tân Hưng: ấp Vĩnh Nguyện, Rọc Năng xã Vĩnh Châu A từ 8h00 đến 16h30.

* Thạnh Hóa: ấp Cả cỏ, Thạnh Lập xã Thạnh Phú; ấp Cả Sáu, ấp Đình xã Thạnh Phước từ 8h00 đến 16h30.

* Tân Thạnh: xã Nhơn Hòa Lập, Ấp 2 xã Hậu Thạnh Đông, ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành từ 7h30 đến 16h30.

5. Chủ nhật 25/11/2018:

* Thành phố Tân An: ấp Ngãi Lợi B, Đường Phạm Văn Tuấn xã Lợi Bình Nhơn từ 8h00 đến 11h00.

* Cần Giuộc: ấp Thuận Bắc, Thuận Tây từ 11h00 đến 13h30.

* Đức Hòa: xã Mỹ Hạnh Bắc, xã Mỹ Hạnh Nam, một phần xã Đức Hòa Đông, Đức Lập Hạ từ 6h00 đến 17h30

* Thạnh Hóa: khu phố 1, 2 Thị trấn Thạnh Hóa; ấp Voi Đình, Nước Trong xã Thủy Đông từ 8h00 đến 15h00.

6. Thứ ba 27/11/2018:

* Thủ Thừa: xã Bình Thạnh từ 7h30 đến 16h30.

* Thị xã Kiến Tường: ấp Cả Gừa, xã Thạnh Hưng từ 7h30 đến 15h 30

* Tân Hưng: ấp Vườn Chuối, Xớm Mới xã Vĩnh Châu A từ 8h00 đến 16h30.

* Tân Thạnh: ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình từ 8h00 đến 16h30.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.