LỊCH CÚP ĐIỆN

  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 22/11/2017 đến 28/11/2017 như sau: 

1. Thứ tư 22/11/2017:

* Thủ Thừa: ấp 11 Thị trấn Thủ Thừa từ 7h30 đến 11h30.

* Đức Hòa: một phần Thị trấn Hiệp Hòa từ 8h0 đến 16h30.

* Tân Hưng: khu phố Rọc Chanh A Thị trấn Tân Hưng từ 8h0 đến 11h30.

* Tân Thạnh: một phần xã Bắc Hòa từ 7h30 đến 16h30.

2. Thứ năm 23/11/2017:

* Tân Trụ: ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh từ 9h00 đến 16h00.

* Cần Đước: một phần xã Long Sơn từ 8h00 đến 11h30.

* Vĩnh Hưng: xã Tuyên Bình Tây, một phần xã Tuyên Bình từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Thạnh: xã Tân Ninh, một phần xã Tân Lập, Tân Thành, Nhơn Ninh từ 7h30 đến 16h30

3. Thứ sáu 24/11/2017:

* Đức Hòa: một phần xã Hòa Khánh Đông từ 8h00 đến 16h30.

* Thạnh Hóa: xã Thạnh An, một phần xã Thủy Đông, Tân Tây từ 7h30 đến 17h00.

4. Thứ bảy 25/11/2017:

* Thành phố Tân An: khu phố 1, 2 - phường 2; khu phố Bình Yên Đông 1, Bình Yên Đông 2 - phường 4; khu phố 1, 3, 4, khu phố Bình An, Bình Đông 4 - phường 3; ấp 4, ấp Bình Nam- xã Bình Tâm; Phường 7, xã An Vĩnh Ngãi từ 7h00 đến 16h00.

* Châu Thành: xã Bình Quới, một phần xã Phú Ngãi Trị, Phước Tân Hưng, Thanh Phú Long từ 7h30 đến 11h30.

* Bến Lức: một phần xã Lương Hòa, An Thạnh từ 7h30 đến 17h00.

* Thị xã Kiến Tường: xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Hưng: xã Vĩnh Bửu, Vĩnh Đại, Vĩnh Châu A, Vĩnh Lợi từ 7h00 đến 16h30.

5. Chủ nhật 26/11/2017:

* Cần Đước: Thị trấn Cần Đước, xã Phước Đông, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây, Tân Ân, Tân Chánh, Phước Tuy, Tân Lân, Mỹ Lệ, Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch từ 6h00 đến 17h30.

* Cần Giuộc: xã Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Long Thượng; một phần xã Long An, Trường Bình, Thuận Thành, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Phước Lý từ 6h00 đến 17h30.

6. Thứ hai 27/11/2017:

* Tân Thạnh: khu phố 4 Thị trấn Tân Thạnh, một phần xã Tân Bình từ 7h30 đến 16h30.

7. Thứ ba 28/11/2017:

* Bến Lức: ấp 2 xã Tân Bửu từ 8h00 đến 16h00.

* Đức Hòa: một phần xã Hiệp Hòa từ 8h00 đến 16h30.

* Vĩnh Hưng: xã Thái Bình Trung, Thái Trị, một phần xã Vĩnh Bình từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Thạnh: ấp 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập từ 7h30 đến 16h30.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.