Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

    THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 04/4/2020 đến 10/4/2020 như sau:

1. Thứ bảy 04/4/2020:

* Tân Trụ: xã Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông và thị trấn Tân Trụ từ 7h30 đến 16h00.

* Cần Đước: ấp 3, 4 xã Long Cang từ 8h00 đến 16h00.

* Bến Lức: ấp 1 xã Mỹ Yên từ 7h30 đến 11h30.

* Mộc Hóa: một phần xã Tân Lập từ 7h30 đến 15h30.

* Tân Thạnh: ấp Hải Hưng xã Nhơn Hòa, ấp Hải Hưng xã Tân Lập, cụm dân cư Kiến Bình, cụm dân cư vượt lũ số 1, ấp Hiệp Thành, ấp Cà Nhíp xã Tân Bình từ 7h30 đến 15h30.

* Cần Giuộc: một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông từ 8h00 đến 11h30.

2. Chủ nhật 05/4/2020:

* Tân An: khu phố Bình Yên Đông 1 phường 4; khu phố Thủ Tửu, Nhơn Hậu phường Tân Khánh từ 7h00 đến 15h00.

* Đức Hòa: một phần xã Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Tây, thị trấn Hậu Nghĩa từ 7h00 đến 17h00.

3. Thứ ba 07/4/2020:

* Cần Giuộc: một phần thị trấn Cần Giuộc từ 8h00 đến 11h30.

* Tân An: khu phố Quyết Thắng 1 phường Khánh Hậu, khu phố Thủ Tửu phường Tân Khánh từ 13h00 đến 16h00.

4. Thứ tư 08/4/2020:

* Tân An: ấp Cầu Tre xã Lợi Bình Nhơn từ 8h00 đến 11h30.

* Vĩnh Hưng: ấp Thái Quang xã Thái Trị từ 8h00 đến 11h00

* Tân Thạnh: ấp 2 xã Tân Thành từ 8h00 đến 14h00.

5. Thứ năm 09/4/2020:

* Châu Thành: ấp Bình Thạnh 3 xã Thuận Mỹ từ 8h00 đến 10h00.

* Kiến Tường: một phần xã Thạnh Hưng từ 8h00 đến 11h30.

6. Thứ sáu 10/4/2020:

* Tân An: khu phố Quyết Thắng 2 phường Khánh Hậu từ 8h00 đến 11h00.

* Châu Thành: ấp Vĩnh Xuân xã Dương Xuân Hội từ 8h00 đến 16h00.

* Thạnh Hóa: ấp 2, 3, 4 xã Thạnh An từ 8h30 đến 14h00.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.