Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

    THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 21/9/2019 đến 27/9/2019 như sau:

1. Thứ bảy 21/9/2019:

* Thủ Thừa: ấp Bà Phổ xã Bình Thạnh từ 8h00 đến 11h00.

* Cần Đước: ấp 1, 2, 3 xã Phước Vân từ 14h00 đến 17h00; xã Long Hựu Tây từ 8h00 đến 16h30.

* Bến Lức: ấp Chánh xã Long Hiệp từ 14h30 đến 17h00.

* Tân Trụ: xã Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, thị trấn Tân Trụ từ 7h30 đến 16h00.

2. Chủ nhật 22/9/2019:

* Đức Hòa: một phần xã Đức Hòa Hạ từ 7h30 đến 13h00.

3. Thứ hai 23/9/2019:

* Châu Thành: ấp Long Thuận xã Long Trì từ 7h30 đến 11h00; ấp An Tập xã An Lục Long từ 13h00 đến 16h00.

* Cần Đước: ấp Phước Vĩnh xã Long Trạch từ 8h00 đến 11h30.

4. Thứ ba 24/9/2019:

* Thành phố Tân An: ấp 2, 4 xã Mỹ An từ 7h30 đến 16h00.

* Cần Đước: ấp 4 xã Long Hòa từ 8h00 đến 15h00.

* Thị xã Kiến Tường: ấp Cả Gừa xã Thạnh Hưng từ 7h30 đến 15h30.

5. Thứ tư 25/9/2019:

* Thành phố Tân An: ấp 1 xã Mỹ Phú, ấp 4 xã Mỹ An từ 7h30 đến 16h00.

* Cần Giuộc: một phần xã Long An từ 8h00 đến 11h30.

6. Thứ năm 26/9/2019:

* Thành phố Tân An: ấp 1, 3 xã Mỹ Phú từ 7h30 đến 16h00.

* Bến Lức: ấp 8, 9 xã Lương Hoà từ 8h30 đến 16h00.

* Đức Huệ: ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc từ 13h00 đến 16h30.

7. Thứ sáu 27/9/2019:

* Châu Thành: ấp Mỹ Xuân xã Dương Xuân Hội từ 7h00 đến 11h30.

* Bến Lức: KDC Đường 10 từ 8h00 đến 16h30.

* Đức Huệ: xã Mỹ Quý Đông từ 7h30 đến 14h00.

* Tân Trụ: ấp Bình Lợi thị trấn Tân Trụ từ 8h00 đến 15h00.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.