Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

 THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 23/11/2019 đến 29/11/2019 như sau:

1. Thứ bảy 23/11/2019:

* Tân An: ấp 3 xã Hướng Thọ Phú từ 7h30 đến 15h00; ấp Rạch Chanh, Bình An B xã Lợi Bình Nhơn từ 8h00 đến 11h00.

* Bến Lức: ấp 4 xã An Thạnh từ 8h00 đến 11h30.

* Đức Hòa: một phần xã Mỹ Hạnh Nam từ 7h00 đến 16h00.

* Vĩnh Hưng: một phần thị trấn Vĩnh Hưng từ 8h00 đến 16h00; ấp Trung Vĩnh xã Thái Bình Trung từ 8h00 đến 11h30.

* Tân Hưng: xã Vĩnh châu A, Vĩnh Lợi, Vĩnh Châu B; ấp Gò Gòn, Hưng Trung, Hưng Tân xã Hưng Thạnh; khu phố Gò Thuyền A thị trấn Tân Hưng; ấp Gò thuyền xã Vĩnh Thạnh từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Thạnh: xã Nhơn Hòa Lập (trừ ấp 5, 6); ấp 2 xã Hậu Thạnh Đông; ấp 4, 5, 6 xã Tân Thành từ 7h30 đến 16h00.

2. Chủ nhật 24/11/2019:

* Cần Giuộc: một phần xã Long Hậu, Phước Lại từ 7h00 đến 16h00.

* Đức Hòa: một phần xã Đức Hòa Đông từ 7h00 đến 16h00; toàn bộ xã Tân Mỹ, Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây từ 11h00 đến 14h00.

* Châu Thành: ấp Lộ Đá xã An Lục Long từ 13h00 đến 16h00.

3. Thứ hai 25/11/2019:

* Bến Lức: ấp 6 xã Bình Đức từ 8h30 đến 16h00.

4. Thứ ba 26/11/2019:

* Cần Giuộc: khu dân cư Long Phú từ 8h00 đến 15h00.

* Bến Lức: ấp 5 xã Thạnh Hòa từ 8h30 đến 16h00.

* Đức Huệ: ấp 3 xã Bình Thành từ 8h00 đến 16h00.

* Kiến Tường: khu phố 2 phường 2 từ 7h30 đến 11h30.

5. Thứ tư 27/11/2019:

* Châu Thành: ấp Bình An, Bình Khương xã Thuận Mỹ từ 7h00 đến 11h30; ấp Phú Xuân xã Phú Ngãi Trị từ 13h00 đến 16h00.

* Bến Lức: ấp 5 xã Thạnh Đức từ 8h30 đến 16h00.

* Đức Hòa: một phần xã An Ninh Tây từ 7h00 đến 16h00.

* Đức Huệ: ấp 1 xã Bình Hòa Nam từ 7h30 đến 16h00.

6. Thứ năm 28/11/2019:

* Tân Trụ: ấp Bình Hoà xã Bình Tịnh từ 7h30 đến 16h00.

* Thạnh Hóa: xã Thuận Bình từ 8h00 đến 17h00.

7. Thứ sáu 29/11/2019:

* Thủ Thừa: ấp Bà Phổ xã Bình Thạnh từ 7h00 đến 11h00.

* Cần Giuộc: một phần xã Tân Kim từ 8h00 đến 11h00.

* Đức Huệ: ấp Tân Hòa, Chánh xã Bình Hòa Bắc từ 7h30 đến 16h30.

* Tân Thạnh: ấp Năm Ngàn, Kinh Bích xã Tân Ninh; ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành từ 8h00 đến 14h00.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.