Tiếng Việt | English

LỊCH CÚP ĐIỆN

   THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 22/5/2019 đến 28/5/2019 như sau:

1. Thứ tư 22/05/2019:

* Thành phố Tân An: đường Trần Văn Đấu - phường Tân Khánh từ 7h30 đến 16h30; đường Nguyễn Văn Cương, Phạm Văn Ngô - phường Tân Khánh từ 9h00 đến 11h30.

* Cần Giuộc: ấp Đông An xã Phước Vĩnh Đông từ 8h00 đến 16h30.

* Đức Huệ: ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông từ 8h00 đến 11h30; ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc từ 13h00 đến 16h30.

* Tân Thạnh: ấp Hai Vụ, Đá Biên xã Kiến Bình từ 8h00 đến 15h00.

2. Thứ năm 23/05/2019:

* Thành phố Tân An: Đường Võ Văn Môn, Ngô Văn Lớn - phường 4 từ 7h30 đến 16h30.

* Châu Thành: ấp 9 xã Hiệp Thạnh từ 7h00 đến 10h00.

* Cần Đước: ấp 2 xã Long Định từ 14h00 đến 16h30.

* Đức Hòa: Một phần Xã Tân Phú từ 8h00 đến 15h00.

3. Thứ sáu 24/05/2019:

* Thành phố Tân An: khu phố Bình Quân 2 - phường 4 từ 13h00 đến 16h30; đường Lê Hữu Nghĩa, Ngô Văn Lớn - phường 4 từ 7h30 đến 16h30.

* Đức Hòa: một phần xã Tân Phú từ 8h00 đến 12h00.

* Tân Thạnh: ấp Hải Hưng xã Nhơn Hòa, ấp Hải Hưng xã Tân Lập từ 8h00 đến 14h00.

4. Thứ bảy 25/05/2019:

* Đức Hòa: xã Lộc Giang, Tân Mỹ, Thị trấn Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Tân Phú, Hòa Khánh Tây; một phần xã Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Nam, Đức Hòa Thượng, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Đức Lập Thượng, Hựu Thạnh, Thị trấn Hậu Nghĩa, Thị trấn Đức Hòa từ 6h30 đến 17h30.

* Đức Huệ: toàn bộ huyện Đức Huệ từ 6h30 đến 17h30.

* Mộc Hóa: ấp Bình Bắc xã Bình Hoà Tây từ 8h00 đến 11h30.

* Thị xã Kiến Tường: ấp 2, ấp 3 xã Thạnh Trị từ 7h30 đến 16h00.

5. Chủ nhật 26/05/2019:

* Thành phố Tân An: khu phố Bình Cư 1, Bình Cư 3, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6; xã Lợi Bình Nhơn, xã Mỹ An, Mỹ Phú; đường Hoàng Anh, Phạm Văn Ngô, Phạm Văn Thành - phường Tân Khánh; khu phố Quyết Thắng- phường Khánh Hậu từ 06h30 đến 17h30.

* Cần Đước: một phần Thị trấn Cần Đước, xã Tân Lân, một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân từ từ 7h00 đến 17h00.

6. Thứ hai 27/05/2019:

* Bến Lức: ấp 5,6,7 xã Tân Bửu từ 7h30 đến 15h30.

* Tân Hưng: ấp 2, ấp 3 xã Vĩnh Châu B từ 8h30 đến 16h00.

* Thạnh Hóa: ấp 2 xã Thủy Tây từ 8h00 đến 16h00

7. Thứ ba 28/05/2019:

* Tân Trụ: ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh từ 8h00 đến 11h00; ấp Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ từ 13h00 đến 16h00.

* Cần Giuộc: một phần xã Tân Kim từ 8h00 đến 15h00.

* Bến Lức: ấp 5,6,7 xã An Thạnh; ấp 3,4 xã Tân Hòa từ 7h30 đến 15h30.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.