LỊCH CÚP ĐIỆN

  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực Long An thông báo tạm ngừng cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Long An từ ngày 28/6/2017 đến 04/7/2017 như sau: 

 1. Thứ tư 28/6/2017:

* Đức Hòa: một phần xã Tân Mỹ từ 7h30 đến 15h00.

2. Thứ năm 29/6/2017:

* Tân Trụ: ấp Bình Lợi Thị Trấn Tân Trụ từ 8h00 đến 16h00

* Thị xã Kiến Tường: ấp 2, 3 xã Thanh Trị từ 7h30 đến 11h30.

* Thạnh Hóa: ấp 4 xã Thủy Tây, một phần xã Thạnh Phú, Thạnh Phước từ 9h30 đến 13h00.

3. Thứ sáu 30/6/2017:

* Thị xã Kiến Tường: ấp Ông Lễ xã Bình Hiệp từ 7h30 đến 11h30.

4. Thứ bảy 01/7/2017:

* Thành phố Tân An: Tuyến tránh Thành phố Tân An, đường Võ Tấn Đồ - khu phố Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2 - phường 6 từ 8h00 đến 16h00.

* Châu Thành: xã Phước Tân Hưng, một phần xã Phú Ngãi Trị từ 7h00 đến 12h00.

* Tân Trụ: xã Bình Lãng, xã Bình Tịnh, Thị Trấn Tân Trụ, một phần xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, An Nhựt Tân, Bình Trinh Đông từ 7h30 đến 11h30.

* Cần Giuộc: một phần xã Phước Lý từ 11h00 đến 14h00.

* Đức Huệ: xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, một phần Thị trấn Đông Thành từ 7h00 đến 17h00.

* Mộc Hóa: một phần xã Tân Thành từ 7h30 đến 11h30.

* Vĩnh Hưng: một phần Thị Trấn Vĩnh Hưng, Thái Trị từ 7h30 đến 11h30.

* Thạnh Hóa: xã Thạnh An, Tân Tây, Tân Đông, Thủy Đông từ 11h00 đến 13h00.

5. Chủ nhật 02/7/2017:

* Cần Giuộc: xã Tân Kim; ấp Phước Thới, ấp 1 xã Long Hậu từ 13h00 đến 16h00.

6. Thứ hai 03/7/2017:

* Thủ Thừa: ấp 6 xã Nhị Thành từ 8h00 đến 16h00.

* Đức Hòa: một phần xã Mỹ Hạnh Bắc từ 8h00 đến 15h00.

7. Thứ ba 04/7/2017:

* Thủ Thừa: ấp Bình Cang 1, Bình Thạnh xã Nhị Thành từ 8h00 đến 16h00.

* Bến Lức: ấp 1 xã Tân Bửu từ 8h00 đến 11h00.

* Tân Thạnh: ấp 1, 2, 3 xã Hậu Thạnh Tây từ 8h00 đến 14h00.

Công ty Điện lực Long An xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.