Tiếng Việt | English

14/04/2020 - 10:52

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Trao tiền hỗ trợ công nhân, lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19

Liên đoàn Lao động tỉnh trao tiền hỗ trợ công nhân, lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19

Ngày 13/4/2020, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh - Nguyễn Văn Quí đến trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn là công nhân, lao động (CNLĐ) gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Công ty TNHH FINDLEY và Công ty TNHH KOO’K Textile, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa.

Từ nguồn kinh phí vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn, LĐLĐ tỉnh sẽ hỗ trợ cho CNLĐ gặp khó khăn, tạm thời phải nghỉ việc không lương hoặc không được ký hợp đồng lao động lại. Tại huyện Đức Hòa, LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho 50 CNLĐ bị mất việc do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động. Mỗi suất hỗ trợ trị giá 1 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh: “Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, trên địa bàn huyện Đức Hòa nói riêng gặp nhiều khó khăn. Một vài doanh nghiệp bắt đầu cho CNLĐ nghỉ việc luân phiên, giảm giờ làm,... từ đó thu nhập của CN cũng giảm, ảnh hưởng đến đời sống. Để chia sẻ phần nào khó khăn, tỉnh đã trích kinh phí hỗ trợ CNLĐ ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”.

Ông Nguyễn Văn Quí cũng yêu cầu lãnh đạo LĐLĐ huyện Đức Hòa kịp thời khảo sát số lượng CNLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 để qua đó hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện việc hỗ trợ cho CN; đồng thời, quan tâm, động viên CNLĐ.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết