Tiếng Việt | English

13/07/2020 - 19:37

Long An: 1 tập thể nhận Cờ thi đua, 11 tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Chiều 13/7, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Long An tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị

6 tháng đầu năm, hoạt động VSTBPN trong tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi. Ban VSTBPN các ngành, địa phương được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm.

Toàn tỉnh hiện có 17.665 đảng viên nữ, chiếm 36,79%; tổng số nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 là 929/4.592 cấp ủy viên, chiếm 20,23%, tăng 1,19% so với nhiệm kỳ trước; số lượng nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 là 1 đại biểu, chiếm 12,5%; số lượng nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là 1.460/5.158, chiếm 28,3%, tăng 11,5% so với nhiệm kỳ trước;...

Thông qua việc tuyên truyền, lồng ghép về bình đẳng giới và VSTBPN trong các hoạt động của đơn vị, địa phương đã từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nổi bật là thực hiện Luật Bình đẳng giới thông qua mô hình “Nam giới điểm 10”, thi tìm hiểu về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,…

6 tháng cuối năm, Ban VSTBPN các cấp tiếp tục quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới và VSTBPN. Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới và VSTBPN. Tiếp tục tổ chức các hoạt động và vận động toàn xã hội giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong kế hoạch của từng ngành, từng địa phương. Rà soát, kiện toàn hệ thống bộ máy Ban VSTBPN và cán bộ làm công tác bình đẳng giới các ngành, các cấp,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Long An - Phạm Tấn Hòa (bên trái) tặng cờ thi đua cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cần Đước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh - Phạm Tấn Hoà ghi nhận và biểu dương các hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh. Đồng thời, ông đề nghị trong thời gian tới, Ban VSTBPN và bình đẳng giới, các cấp, ngành cần quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách về giới; nâng cao vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Dịp này, 1 tập thể nhận Cờ thi đua, 11 tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh và 30 tập thể, 38 cá nhân nhận Giấy khen của Ban VSTBPN tỉnh vì có thành tích trong hoạt động VSTBPN năm 2019./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết