Tiếng Việt | English

26/09/2019 - 07:20

Long An: 4 trường hợp nộp lại quà tặng

Thực hiện quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định.

Thời gian qua, quy định về việc nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức đang được triển khai quán triệt thực hiện và yêu cầu thực hiện nghiêm túc.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định với số tiền 49 triệu đồng. 

Cụ thể, có 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh nộp lại quà tặng với số tiền 25 triệu đồng; 1 cán bộ là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Châu Thành không nhận hối lộ số tiền 4 triệu đồng; 1 cán bộ là Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - Công an huyện Thủ Thừa không nhận hối lộ số tiền 20 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện quy chế về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, năm 2018 cũng có 4 trường hợp không nhận và nộp lại quà tặng với tổng số tiền 24 triệu đồng. Trong đó, 1 người là phóng viên Báo Long An, 3 người còn lại là công an./.

Đức

Chia sẻ bài viết