Tiếng Việt | English

28/06/2018 - 21:17

Long An: 89 cán bộ tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị

89 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh Long An vừa nhận bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị.

Lễ bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C17 Long An

Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung C17 Long An, khóa học 2016 - 2018.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Tiến sĩ Nguyễn Tấn Vinh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Xuân Bách, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh - Huỳnh Thị Thu Năm đến dự.

Lớp Cao cấp lý luận chính trị C17 Long An khai giảng từ tháng 11/2016 với tổng số 89 học viên. Qua 2 năm học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý; các chuyên đề đặc thù, bổ trợ của khu vực Nam bộ;… 

Kết quả, có 89 học viên được công nhận tốt nghiệp; trong đó, 1 học viên được tặng giấy khen vì có thành tích gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và rèn luyện; 6 học viên được tặng giấy khen vì có thành tích trong phong trào học tập và rèn luyện.

 Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phạm Xuân Bách đề nghị: “Các học viên khi trở về đơn vị công tác cần quan tâm quán triệt phương châm “Học phải đi đôi với hành”, “Lý luận phải gắn với thực tiễn”. Với kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ tự xây dựng cho mình quan điểm thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng để vận dụng vào hoạt động thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc khoa học, phong cách sâu sát quần chúng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh”./.

Thanh Tuyền

 

Chia sẻ bài viết