Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 17:18

Long An: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh  

 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chiều nay (13-8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội đề ra.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X. 

Đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 14 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp khóa X, đồng chí Nguyễn Thiện Hòa, Trương Minh Quang, Nguyễn Văn Chóng đắc cử vị trí Phó Bí thư.


Các đại biểu dự Đại hội cấp trên

Tại đại hội, đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu và chương trình đột phá nhiệm kỳ 2015-2020 về “Xây dựng và phát  triển tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020

1. Nguyễn Văn Chóng 

2. Nguyễn Thiện Hòa

3. Phạm Hoàng Tuấn

4. Trương Minh Quang

5. Nguyễn Kim Thài

6. Nguyễn Thị Ngọc Thảnh

 

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020

1. Phan Hoà Bình

2. Trần Văn Bình

3. Nguyễn Văn Chóng

4. Võ Văn Đệ

5. Nguyễn Thiện Hòa

6. Ôn Thị Kim Hồng

7. Lê Thanh Hùng

8. Đoàn Đức Hưng

9. Nguyễn Văn Hữu

10. Lê Thị Lành

11. Trần Thị Ngọc Tuyết

12. Hứa Thanh Hồng Nhựt

13. Trương Minh Quang

14. Trần Văn Tài

15. Nguyễn Kim Thài

16. Lê Quan Thanh

17. Nguyễn Thị Ngọc Thảnh

18. Nguyễn Thanh Tùng

19. Nguyễn Minh Trung

20. Phạm Hoàng Tuấn

 

Thanh Hiểu 

 

 
Chia sẻ bài viết