Tiếng Việt | English

13/07/2020 - 10:25

Long An: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH và Sở NN&PTNT

UBND tỉnh Long An bổ nhiệm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần trao quyết định cho ông Đặng Ngọc Tảo (bìa phải) và ông Đỗ Hữu Phương (bìa trái)

Sáng 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chỉ trì hội nghị công bố các quyết định về công tâc cán bộ.

Theo các quyết định về công tác cán bộ, Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Đặng Ngọc Tảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7. 

Đồng thời, tiếp nhận làm công chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đỗ Hữu Phương - Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm; đề nghị 2 đồng chí trên cương vị mới cần phát huy năng lực, tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao trình độ cùng Ban Giám đốc lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong lĩnh vực phụ trách./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết