Tiếng Việt | English

05/04/2018 - 08:39

Long An: Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 16,22%

Quí I-2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 16,22% so cùng kỳ năm 2017 (tăng 13,28%), riêng tháng 3 ước tăng 11,38% so với tháng trước và 20,11% so cùng kỳ năm 2017.

Theo đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,29%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,18%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14,22%.

Theo thống kê, quí I-2018, sản phẩm từ gỗ có giá trị sản xuất tăng 17,64% so cùng kỳ năm 2017

Theo thống kê, quí I-2018, sản phẩm từ gỗ có giá trị sản xuất tăng 17,64% so cùng kỳ năm 2017

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) trong quí I-2018 là 60.994,2 tỉ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2017, trong đó, ngành công nghiệp chế biến có giá trị lớn nhất với tổng giá trị 60.553 tỉ đồng. Quí I, tỉnh có 75 nhóm ngành sản phẩm công nghiệp, trong đó có 69 nhóm ngành có tốc độ tăng, 6 nhóm ngành có tốc độ giảm so với cùng kỳ năm 2017. Sản phẩm có số lượng tăng so cùng kỳ: Thiết bị y khoa; gạch, gạch khối xây dựng; giày thể thao; túi xách; quần áo may mặc; sản xuất thức ăn thủy sản; vải dệt từ sợi tổng hợp; sản phẩm từ gỗ,... Các sản phẩm có số lượng giảm so cùng kỳ: Bia đóng chai, sợi nhân tạo, thuốc lá, bêtông trộn sẵn, sắt thép ống,...

Giám đốc Sở Công Thương - Lê Minh Đức cho biết: Để khuyến khích và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tỉnh ban hành và triển khai nhiều chương trình, chính sách có tác động mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ phát triển. Các giải pháp trên góp phần thúc đẩy công nghiệp trong tỉnh phát triển và chỉ số phát triển công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định./.

M.Hương

Chia sẻ bài viết