Tiếng Việt | English

07/08/2019 - 10:39

Long An có 1019 ấp, khu phố được công nhận ấp, khu phố văn hóa

Theo số liệu từ Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND tỉnh Long An, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả khả quan.

Long An có 1019 ấp, khu phố được công nhận ấp, khu phố văn hóa

Đến nay, toàn tỉnh có 388.236/389.928 hộ gia đình đăng ký thực hiện gia đình văn hóa (99,5%); được công nhận gia đình văn hóa 380.419 hộ (97,5%).

Với phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, toàn tỉnh có 1.035/1.035 ấp, khu phố đăng ký thực hiện mô hình “Ấp, khu phố văn hóa” đạt 100%, được công nhận lại và công nhận mới 1.019/1.035 (98,4%).

Trò chơi “đập heo đất” tại ngày hội “Đoàn kết toàn dân tộc” tổ chức xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương được tổ chức sôi nổi

Đến thời điểm này, UBND tỉnh Long An công nhận mới 12 đơn vị và công nhận lại 9 đơn vị đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm 2018; nâng tổng số “Xã đạt chuẩn văn hóa, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” lên 117/192 tổng số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần công nhận xã văn hóa. Trong ảnh cầu qua kênh Văn Phòng, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh.

Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn góp phần công nhận xã văn hóa

Toàn tỉnh có 1.166 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, đạt 98,2% tổng số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đăng ký./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết