Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 14:57

Long An: Công bố Quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp

Chiều ngày 16-12-2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch phát triển nông, lâm, ngư nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

 
Giám đốc Sở NN&PTNT– Lê Văn Hoàng trao quyết định quy hoạch cho các địa phương.

Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng nền nông, lâm, ngư nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, gia tăng giá trị và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3,0-3,5%/năm, trong đó, trồng trọt tăng 2,5-3,0%/năm; chăn nuôi tăng 5,0-5,5%/năm, dịch vụ nông nghiệp tăng 6,0-6,5%/năm; lâm nghiệp tăng 1,5-2,0%/năm; thủy sản tăng 5,5-6,0%/năm.

Đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản xuất các lĩnh vực: Nông nghiệp 85,57%, thủy sản 9,87%, lâm nghiệp 4,56%. Bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1ha đất sản xuất đạt khoảng 125 triệu đồng vào năm 2020 và đạt khoảng 215-220 triệu đồng vào năm 2030.

Đến năm 2020 quy hoạch 12 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và có 2-3 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh ưu tiên đầu tư các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, với tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2016-2020 là 22.134 tỉ đồng./.

Lê Huỳnh

 

Chia sẻ bài viết