Tiếng Việt | English

02/07/2020 - 15:00

Long An: Để đưa một số khu công nghiệp sớm đi vào hoạt động

Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 11.500ha.

Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân đã làm lễ khởi công

Dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân đã làm lễ khởi công
Toàn tỉnh Long An có 32 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với tổng diện tích hơn 11.500ha. Trong đó, 6 KCN có chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, cụ thể:

KCN An Nhựt Tân (Chủ đầu tư Công ty (Cty) TNHH An Nhựt Tân Long An) tại xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ có diện tích hơn 119ha. Hiện dự án này vẫn còn 4 hộ dân với diện tích 22.677m2 chưa đồng ý nhận tiền, với số tiền hơn 12,2 tỉ đồng, một số ngôi mộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời.

KCN Nam Thuận (chủ đầu tư Cty Cổ phần Đại Lộc Long An), xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa có diện tích hơn 308ha. Hiện dự án này còn lại 101 hộ và 1 Cty không đồng ý nhận tiền, không bàn giao đất cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án. 

KCN Việt Phát (chủ đầu tư Cty Cổ phần Đầu tư Tân Thành Long An), đóng tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa có diện tích 295ha, đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng.

KCN Thủ Thừa (chủ đầu tư Cty Cổ phần Phát triển KCN và đô thị Thủ Thừa IDICO - CONAC), đóng tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa có diện tích hơn 188ha. Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mới thực hiện chi trả được cho 6/15 hộ dân, 9 hộ vẫn chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. 

KCN DNN - Tân Phú (chủ đầu tư Cty Cổ phần Đầu tư DND Tân Phú), đóng tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa có diện tích hơn 105ha (giai đoạn 1). Hiện nay, các tuyến đường bên ngoài hàng rào KCN mặt đường nhỏ khoảng 6,5m, dài khoảng 5km, do đó khi KCN đi vào hoạt động sẽ không đáp ứng được nhu cầu lưu thông và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp. 

KCN Hựu Thạnh (chủ đầu tư là Tổng Cty IDICO-CTCP và Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO LINCO), đóng tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa có diện tích hơn 524ha. Hiện dự án còn 151 hộ với diện tích hơn 58ha không đồng ý nhận tiền, không bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

Về các dự án này, vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đặt câu hỏi với UBND tỉnh về các giải pháp cần tập trung để sớm đưa các KCN này vào hoạt động? 
Về việc này, theo UBND tỉnh, đối với KCN An Nhựt Tân, đã làm lễ khởi công. 

Thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát giải quyết bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất, tiếp tục vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Trường hợp cần thiết xây dựng kế hoạch bảo vệ thi công.

Với KCN Nam Thuận, tỉnh tập trung rà soát điều chỉnh lại tỷ lệ, phạm vi cắt ranh; khẩn trương lập và trình phê duyệt phương án giá đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để làm cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời, tập trung thống nhất giải quyết đường dây điện 500kV và các vị trí móng trụ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Còn KCN Việt Phát, ngày 17/5/2020, Cty đã thực hiện lễ khởi công dự án. Thời gian tới, tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc Cty thực hiện theo kế hoạch tiến độ đề ra.

KCN Thủ Thừa, chủ đầu ư chuẩn bị thực hiện khởi công dự án. Thời gian tới, tỉnh tập trung rà soát giải quyết bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất; tiếp tục thực hiện vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách Nhà nước để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

KCN DNN - Tân Phú, tập trung hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết đầu tư xây dựng đường vào KCN bảo đảm việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa.

KCN Hựu Thạnh, khẩn trương rà soát công tác đo đạc, kê biên, kiểm đếm bắt buộc hoặc thuộc diện vắng chủ; tập trung giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt, trong đó ưu tiên hoàn chỉnh khu tái định cư để bố trí cho người dân bị thu hồi đất./.

Vũ Quang

 

Chia sẻ bài viết