Tiếng Việt | English

04/02/2018 - 13:04

Long An điều chỉnh quy hoạch hành nghề công chứng

UBND tỉnh Long An đề nghị Bộ Tư pháp xem xét điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC) đến năm 2020.

Đến nay, tỉnh Long An có 25 TCHNCC tại 14/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Năm 2017, các TCHNCC thực hiện công chứng 179.653 hợp đồng giao dịch. Trong đó, Đức Hòa, TP.Tân An có số lượng hợp đồng cao nhất.

Ảnh minh họa : Phòng công chứng Phạm Thị Hiên –Sở Tư pháp Long An.

Văn phòng công chứng Phạm Thị Hiên - Sở Tư pháp Long An

Ngày 23/02, UBND tỉnh Long An có quyết định bãi bỏ việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các TCHNCC; người dân được quyền lựa chọn công chứng hoặc chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ. Do đó, nhu cầu công chứng của người dân ở khu vực nông thôn đã giảm đáng kể. /.

 Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết