Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 15:34

Long An: Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh-Cánh tay đắc lực của Đảng

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong khối đã giới thiệu 1.024 đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 467 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tỷ lệ đảng viên mới trong độ tuổi Đoàn chiếm 65,6% tổng số đảng viên được kết nạp toàn khối.


ĐVTN tham gia cuộc thi trực tuyến trên website Đoàn khối về tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Long An đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phấn đấu trở thành đảng viên (ĐV) Đảng Cộng sản Việt Nam”, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đảng.

Để tạo điều kiện cho ĐVTN ưu tú phấn đấu trở thành ĐV, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, các cấp bộ Đoàn trong khối đã vận động ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các chủ trương xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, tham gia cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh,…

Theo Bí Đoàn khối Các cơ quan tỉnh - Nguyễn Công Tiếp, việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được các cấp bộ Đoàn tiến hành nghiêm túc. Các cơ sở Đoàn đã rà soát đội ngũ đoàn viên ưu tú tại đơn vị, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy Đảng có kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, chú trọng phát triển ĐV trong ĐVTN, phân công, giao nhiệm vụ cho ĐV trẻ trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành ĐV.

Nhiều đoàn viên ưu tú sau khi được kết nạp Đảng đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được quy hoạch tham gia cấp ủy, bố trí giữ chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tuy nhiên, việc phát triển Đảng đối với đối tượng là ĐVTN trong khối không đồng đều như: Ở các cơ quan có tỷ lệ kết nạp ĐV trẻ cao, khối trường học và ngành Y tế tỷ lệ kết nạp ĐV trẻ vẫn còn ở mức thấp. Công tác tham mưu với cấp ủy trong chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp ĐV trong thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối với công tác thanh niên ở một số cơ sở Đoàn còn hạn chế.

“Thời gian tới, Đoàn khối sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho ĐVTN, nhất là nhận thức về Đảng; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở; tổ chức ngày càng nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa để ĐVTN có điều kiện rèn luyện, thử thách. Đặc biệt, quy hoạch tạo nguồn phát triển cán bộ nòng cốt từ ĐV trẻ; tạo mọi điều kiện để ĐV phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, xung kích, sáng tạo trong xây dựng Đảng cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước” - Bí thư Đoàn khối Các cơ quan tỉnh- Nguyễn Công Tiếp cho biết thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết