Tiếng Việt | English

06/11/2018 - 21:59

Long An: Doanh nghiệp nợ thuế hơn 957 tỉ đồng

Thông tin từ Cục Thuế Long An, đến nay, doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn tỉnh có tổng nợ thuế hơn 957 tỉ đồng, tương đương 8,2% trên tổng thu ngân sách Nhà nước.

DN tại Long An còn nợ thuế lên đến 957 tỉ đồng (ảnh minh họa)

Trong hơn 957 tỉ đồng nợ thuế, có 434,2 tỉ đồng nợ khó thu, tiền thuế chờ điều chỉnh là 8,9 tỉ đồng và nợ có khả năng thu là 514,6 tỉ đồng. Trong tổng nợ có khả năng thu, tỉnh quản lý thu nợ 405 tỉ đồng, các địa phương quản lý 109 tỉ đồng.

Để xử lý vấn đề này, Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế các địa phương tiến hành lập danh sách DN nợ thuế để động viên, đôn đốc DN nộp dứt điểm các khoản nợ kéo dài. Trong đó, Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế tiếp tục theo dõi DN nợ thuế lớn, nếu đến 30/11/2018, DN không nộp hết nợ thì thực hiện các bước cưỡng chế theo quy định. Riêng với các DN phát sinh nợ mới có số tiền tương đối lớn sẽ được mời làm việc ngay, đồng thời xử lý kịp thời các khoản nợ ảo phát sinh do DN kê khai sai, nộp sai tiểu mục, mã số thuế.

Bên cạnh đó, đối với khoản tiền thuế nợ dưới 90 ngày sẽ được gọi điện thoại, nhắn tin và gửi thư điện tử, ban hành 100% thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nợ thuế. Đối với khoản tiền thuế nợ từ 61 - 90 ngày, Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế thực hiện ngay việc xác minh thông tin đối với khoản tiền thuế nợ, chuẩn bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc phong tỏa tài khoản. Đối với khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày thì kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết