Tiếng Việt | English

12/05/2020 - 17:53

Long An đóng góp dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 12/05, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Trương Văn Nọ chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam

Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã biên giới của tỉnh.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nhưng chưa được thể chế hóa thành pháp luật. Vì vậy, việc ban hành Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới.

Theo dự thảo, Luật Biên phòng Việt Nam gồm có 7 chương và 33 điều. Trong đó quy định rõ về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng bộ đội biên phòng; bảo đảm và chế độ, chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng.

Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An - Nguyễn Văn Thành đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan, lực lượng chức năng và bộ đội biên phòng thực thi nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp về: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; chỉnh sửa một số nội dung, thuật ngữ để bảo đảm tính thống nhất của Luật Biên phòng với các văn bản pháp luật hiện hành; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của bộ đội biên phòng và sự phối hợp của các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên tuyến biên giới;…

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An – Trương Văn Nọ đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu đối với dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để trình lên Quốc hội tại kỳ họp sắp tới./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết