Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 15:57

Long An dự kiến thu trên 22,3 tỉ đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai

Từ nay đến hết năm 2018, tỉnh Long An dự kiến thu trên 22,3 tỉ đồng Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT).

Quỹ Phòng, chống thiên tai góp phần hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Trong đó, áp dụng Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, dự kiến miễn thu Quỹ PCTT trên 2,2 tỉ đồng .

Đồng thời, số tiền được trích lại 5% cho cấp xã trên 278 triệu đồng, gồm chi hỗ trợ thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu.

Cơ quan quản lý Quỹ PCTT theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thu, nộp quỹ đầy đủ, đúng tiến độ; thực hiện tiếp nhận, quản lý và sử dụng số thu của quỹ đúng quy định.

Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Thủy lợi kiêm Phó Giám đốc Quỹ PCTT tỉnh - Võ Kim Thuần cho biết: “Đến thời điểm này, quỹ thu được gần 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo từ các địa phương, một số doanh nghiệp hiện chưa tích cực và tự giác đóng góp. Dự kiến cuối năm nguồn thu sẽ tăng, đáp ứng yêu cầu PCTT của tỉnh”./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết