Tiếng Việt | English

11/01/2020 - 08:41

Long An hiện có 997 ấp, khu phố

Xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng giảm 1 ấp  còn 5 ấp (sáp nhập ấp Đường Xe vào ấp Rượng Lưới)

Xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng giảm 01 ấp, còn 5 ấp (sáp nhập ấp Đường Xe vào ấp Rượng Lưới)

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An, tỉnh Long An còn 188 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 161 xã, 12 phường và 15 thị trấn.  Trước đây, tỉnh Long An có 192 xã, phường, thị trấn.

Trước đó, Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 15, khóa IX cũng đã thống nhất sắp xếp 52 ấp, khu phố tại xã, phường, thị trấn thuộc 14 đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An.

Từ 1038 ấp, khu phố trong tỉnh, sau khi sắp xếp, tổ chức lại 52 ấp, khu phố, trên địa bàn tỉnh Long An còn 997 ấp, khu phố, giảm 41 ấp, khu phố.

Các địa phương giảm nhiều ấp là Thủ Thừa (giảm 7 ấp), Bến Lức (7 ấp), Châu Thành (5 ấp), Tân Hưng (5 ấp), Tân Thạnh (4 ấp)…

Như vậy, hiện nay tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 13 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố; 188 đơn vị hành chính cấp xã và 997 ấp, khu phố./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết