Tiếng Việt | English

12/03/2020 - 21:03

Long An: Học sinh, học viên, sinh viên tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình, ngày12/3, UBND tỉnh Long An đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh

UBND tỉnh chỉ đạo:

Tất cả trẻ em Mầm non và học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ 2 tuần (từ ngày16/3 đến hết ngày 28/3).

Học sinh cấp THPT, học viên và sinh viên tạm nghỉ học 1 tuần (từ ngày 16/3 đến hết ngày 21/3).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục có kế hoạch dạy bù để bảo đảm chương trình, kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh, sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chỉ đạo việc phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ và phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn ở địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết