Tiếng Việt | English

26/03/2020 - 17:45

Long An: Học sinh, học viên và sinh viên nghỉ học đến khi có thông báo mới

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có tờ trình, ngày 26/3, UBND tỉnh Long An đồng ý cho học sinh, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến khi UBND tỉnh Long An có thông báo mới

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho tất cả trẻ em cấp Mầm non, học sinh cấp phổ thông và sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 30/3 đến khi UBND tỉnh có thông báo mới.

UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục có kế hoạch dạy bù theo quy định để bảo đảm chương trình, kế hoạch thời gian năm học theo quy định; tăng cường triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; chỉ đạo việc phân công cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ và phối hợp cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết