Tiếng Việt | English

15/02/2020 - 10:11

Long An: Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ đến hết tháng 2

Ngày 15/02, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Long An có tờ trình, UBND tỉnh đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục tạm nghỉ đến hết ngày 29/02.

Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ đến hết ngày 29/02

UBND tỉnh chỉ đạo:

Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và có kế hoạch dạy bù để bảo đảm chương trình dạy học cho học sinh, sinh viên, học viên; đồng thời cập nhật chỉ đạo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT để có phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng chương trình GD&ĐT; tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên, học viên và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành về thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp ngành Y tế, các sở, ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác tiêu độc, khử trùng vệ sinh lớp học, trang thiết bị dạy học bảo đảm vệ sinh, an toàn, an tâm và đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi cho học sinh, sinh viên và học viên đi học trở lại./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết