Tiếng Việt | English

05/03/2020 - 18:19

Long An: Học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ thêm 1 tuần

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình, ngày 05/3, UBND tỉnh Long An đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 09/3 -14/3) nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh từ cấp mầm non đến THCS tạm nghỉ thêm 1 tuần

UBND tỉnh chỉ đạo:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bù, bảo đảm thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo việc phân công cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên các trường trực bảo vệ tài sản trong thời gian tạm nghỉ và phối hợp với cơ quan chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế, UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học sinh (lớp 10,11, 12), sinh viên, học viên đi học lại triển khai thực hiện danh mục những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong trường học./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết