Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 17:49

Long An hướng đến xây dựng Chính quyền điện tử

Chiều 11/7, Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều chủ trì Hội nghị giao ban Chánh văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019.

Đại biểu dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đi vào nề nếp. Các sở, ngành, địa phương thành lập tổ công tác hoặc bộ phận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Lãnh đạo và cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương nghiêm túc, tập trung hơn cho công tác này, vì vậy, tỷ lệ các nhiệm vụ hoàn thành trung bình trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt khá cao (98,3%); tỷ lệ các nhiệm vụ hoàn thành quá hạn trung bình thấp (1,7%). Trong đó, 19 đơn vị có tỷ lệ hoàn thành trên 80%.

Ông Mai Văn Nhiều yêu cầu văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thường xuyên, các sở, ngành, địa phương thống kê chưa đầy đủ, nhất là các nhiệm vụ trễ hạn. Theo thống kê của tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ thống kê có 3 nhiệm vụ trễ hạn, 2 nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, còn trên 33 nhiệm vụ phát sinh do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao chưa được giải quyết dứt điểm trong 6 tháng đầu năm.

Tiếp tục cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước

Theo Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều, hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa Chánh văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước; từ đó, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ trong việc phối hợp tham mưu, giúp việc, phục vụ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019.

Ông Nhiều nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước trong thời gian tới cần tập trung vào công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành,… hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết