Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 11:00

Long An khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 về công tác đạo Tin lành

Ngày 23-12-2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Hoàng Văn Liên chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 4-2-2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành (gọi tắt là Chỉ thị 01).


Khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 về công tác đạo Tin lành

Để giúp các chức sắc, chức việc và tín đồ đạo Tin lành triển khai thực hiện Chỉ thị 01, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ban Đại diện Hội thánh và các Chi hội Tin lành cơ sở thông qua các hội nghị, họp lệ bồi linh, các lớp bồi dưỡng thánh kinh hè, thánh kinh căn bản. Các huyện, thị xã, thành phố mở 36 lớp thông tin chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an ninh - quốc phòng, triển khai luật mới cho gần 3.000 chức việc, các tôn giáo địa phương, trong đó, có sức sắc, chức việc của đạo Tin lành. Bên cạnh đó, tỉnh còn in ấn, cung cấp hàng ngàn tập tài liệu về chính sách, pháp luật liên quan đến tôn giáo, công tác tôn giáo cho cán bộ và chức sắc tôn giáo,…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các địa phương tham luận về những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào theo đạo Tin lành thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; công tác xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào theo đạo Tin lành,...

Ông Hoàng Văn Liên đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đúng Chỉ thị 01 về công tác đạo Tin lành; thường xuyên, chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng, từ đó có giải pháp, kiến nghị cũng như tham mưu cho tỉnh trong xử lý các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, sở, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét cấp Giấy chứng nhận sinh hoạt cho những điểm nhóm đủ điều kiện, nhằm tạo thuận lợi trong việc quản lý; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều phương pháp phù hợp thực tế; xây dựng kế hoạch tập huấn cho cán bộ làm công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,…

Dịp này, có 5 tập thể, 8 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh, đạt thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Chỉ thị 01 về công tác đạo Tin lành./.

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích