Tiếng Việt | English

08/05/2020 - 17:15

Long An: Không áp dụng giãn cách trong lớp học

Ngày 08/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Long An có văn bản gửi các Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng đơn vị trực thuộc về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Học sinh tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Thứ nhất, không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

Thứ hai, không áp dụng giãn cách trong lớp học; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh trong các lớp học với nhau và chỗ đông người.

Thứ ba, được sử dụng điều hòa trong lớp học; cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng; tăng cường thực hiện lau khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Trong quá trình dạy và học, các trường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo văn bản số 1277/SGDDT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ em, học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ (những nội dung không trái với chỉ đạo trên của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021; thường xuyên kiểm tra và có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh với các trường hợp không chấp hành nghiêm biện pháp phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định của Sở./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết