Tiếng Việt | English

10/08/2015 - 10:27

Long An: Kiểm tra an toàn bức xạ năm 2015

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ đối với các cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh năm 2015. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại các huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Giuộc và TP.Tân An.

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ đối với các cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế gồm giấy xác nhận khai báo, giấy phép tiến hành công việc bức xạ, người phụ trách an toàn, đào tạo và huấn luyện cho nhân viên bức xạ, kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân, hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên bức xạ, lưu giữ kết luận thanh tra, kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ hàng năm, kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang, trang thiết bị bảo hộ, quy trình tiến hành công việc bức xạ, nội quy an toàn bức xạ, nhật ký vận hành và hồ sơ thiết bị X-quang, biển cảnh báo bức xạ và tín hiệu cảnh báo bức xạ, kiểm xạ khu vực làm việc,...

Nhìn chung, các cơ sở bức xạ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ như: Có giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ được đào tạo và kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân; hồ sơ theo dõi sức khỏe của nhân viên bức xạ kết luận thanh tra, kiểm tra, tài liệu về việc thực hiện yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ hàng năm được lưu giữ; có xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang, trang thiết bị bảo hộ, quy trình tiến hành công việc bức xạ, nội quy an toàn bức xạ, nhật ký vận hành và hồ sơ thiết bị X-quang, biển cảnh báo bức xạ và tín hiệu cảnh báo bức xạ tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, một số cơ sở còn vi phạm chưa thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn bức xạ như chưa kiểm xạ khu vực làm việc theo định kỳ, nhân viên chưa đào tạo lại an toàn bức xạ đúng định kỳ, đổi tên công ty nhưng không làm thủ tục đổi giấy phép theo quy định, chưa có quyết định phân công người phụ trách an toàn bức xạ.

Kết quả các cơ sở vi phạm đã khắc phục các yêu cầu, kiến nghị của đoàn kiểm tra như kiểm xạ khu vực làm việc, đã cử nhân viên tham gia đào tạo lại về an toàn bức xạ do Trung tâm Hạt nhân TP.HCM tổ chức, làm thủ tục sửa đổi giấy phép và được Sở Khoa học và Công nghệ cấp, quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ cho cơ sở./.

Phòng QLCN
 

Chia sẻ bài viết