Tiếng Việt | English

13/09/2019 - 17:28

Long An kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc làm việc với Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan về tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc làm việc kiểm tra tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, thực hiện Kết luận số 720-KL/TU ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp làm việc với UBND các địa phương để phối hợp hướng dẫn trình tự, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất theo hướng rút ngắn thời gian thực hiện. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Hội đồng thẩm định giá xác định, thẩm định 64 dự án trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở để UBND cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án.

Đánh giá kết quả qua 6 tháng thực hiện Kết luận 720 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các sở, ngành nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm, dự án kéo dài nhiều năm; bước đầu hoàn thiện cơ bản về thể chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư phù hợp tình hình thực tế của tỉnh, tổ chức bộ máy làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được kiện toàn, nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng; các vướng mắc đối với một số dự án cụ thể bước đầu được tháo gỡ, từ đó tiến độ bồi thường chuyển biến tích cực (kết quả qua 6 tháng, bồi thường được 169,51ha).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế. Cụ thể, về tiến độ, do đa số dự án phát sinh vướng mắc kéo dài qua nhiều năm nên chưa đáp ứng được yêu cầu về thời gian, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư tuy được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm có chuyển biến nhưng chưa thật sự đồng bộ, quyết liệt, nhất là liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất. Trình tự, tổ chức thực hiện thu hồi đất chưa thống nhất, thiếu chặt chẽ ở một số địa phương (nhất là các dự án kéo dài qua nhiều năm).

Tình trạng người ngoài địa phương đến đầu cơ đất, nhận chuyển nhượng đất lúa không đúng quy định gây sốt đất, tăng giá đất ảo, ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa diện tích trên 10ha phải xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ theo Điều 58 Luật Đất đai 2013 mất nhiều thời gian;…

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh phải quán triệt quan điểm chỉ đạo của tỉnh xác định nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột phá của năm 2019; phải tham mưu cho cấp ủy cùng cấp có chỉ đạo toàn diện, kịp thời; tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của toàn tỉnh.

Ông đề nghị Bí thư Huyện ủy các địa phương quan tâm trực tiếp theo dõi, bám sát địa bàn từng xã để kịp thời xử lý các khó khăn tại cơ sở. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện dưới sự lãnh đạo của cấp ủy phải tổ chức họp giao ban để kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc phát sinh. UBND các huyện, thị xã, thành phố phải cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện nay.

Đồng thời, phải thực hiện công khai pa-nô dự án các thông tin về chủ đầu tư, sơ đồ, mục tiêu quy mô, tiến độ thực hiện dự án để công tác bồi thường được thuận lợi, mang tính công khai, minh bạch cũng như nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, tạo sự đồng thuận, thông suốt của người dân./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết