Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 18:45

Long An: Kỷ luật 4 cán bộ có sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, môi trường ở huyện Cần Đước

Kỳ họp lần thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường tại các khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Cần Đước từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/8/2018 đối với tập thể Thường trực Huyện ủy Cần Đước và 7 cá nhân có liên quan như sau:

Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát quí I/2019 

Đối với tập thể Thường trực Huyện ủy Cần Đước:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Thường trực Huyện ủy Cần Đước nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư trong đó có 52.570m2 không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất; có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) có tổng mức đầu tư trên 20 tỉ đồng nhưng không chỉ đạo cho UBND huyện hướng dẫn xin chủ trương đánh giá tác động môi trường; đa số các khu dân cư việc đầu tư hạ tầng chưa bảo đảm khi người dân vào sinh sống; sau khi cho chủ trương hình thành các khu dân cư (theo ủy quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy) mà không báo cáo lại kết quả cho Ban Thường vụ Huyện ủy là thực hiện không đúng quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đối với các cá nhân có liên quan:

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Nguyễn Việt Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Thanh Hiệp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Minh Bảo, Huyện ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế-Tổng hợp, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện và đồng chí Hồ Hoàng Hưng, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối Kinh tế, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Cần Đước; Yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đồng chí Trần Văn Xuân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đồng chí Phan Văn Tưởng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Kinh tế, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí nêu trên đã có sai phạm như sau:

Đồng chí Nguyễn Việt Cường thực hiện chưa nghiêm quy chế làm việc, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và có biểu hiện bao biện làm thay; cho chủ trương đối với các nội dung sai phạm của tập thể Thường trực Huyện ủy như đã nêu ở trên.

Đồng chí Trần Văn Xuân đã thiếu chủ động kiểm tra, giám sát, không sâu sát nắm vững vấn đề nên để xảy ra những khuyết điểm như đã nêu của tập thể Thường trực Huyện ủy.

Đồng chí Huỳnh Văn Quang Hùng với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung của cấp huyện, đồng chí là người trực tiếp ký 30 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất ở do Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất với diện tích 52.570m2; đồng thời chịu trách nhiệm về việc không hướng dẫn lập thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường theo quy định của pháp luật đối với 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) có tổng mức đầu tư trên 20 tỉ đồng.

Đồng chí Phan Văn Tưởng có khuyết điểm, hạn chế trong vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về lĩnh vực đất đai, đầu tư, môi trường; là người ký 10 hồ sơ xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không đúng quy định của pháp luật nhưng đã khắc phục ra quyết định thu hồi kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiệp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện không đúng theo quy định của pháp luật khi cho chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp quy hoạch và không có trong kế hoạch sử dụng đất như đã nêu trên; ngoài ra, việc xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với 37 trường hợp là cá nhân, hộ gia đình riêng lẻ có nội dung ghi rõ là thực hiện dự án phân lô bán nền hình thành khu dân cư và tách thửa hình thành điểm dân cư từ ngày 21/3/2017 đến ngày 20/11/2017 nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường vẫn tiến hành giải quyết là sai quy định.

Đồng chí Lê Minh Bảo trực tiếp tham mưu trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt mặt bằng tổng thể từ tháng 10/2017 đến 31/8/2018 là 75/83 hồ sơ, trong đó có 8 điểm dân cư (9 hồ sơ) có diện tích trên 2ha, tổng mức đầu tư trên 20 tỉ đồng không thành lập doanh nghiệp là sai Luật kinh doanh bất động sản và Quyết định số 1529/QĐ-UBND, ngày 13/5/2014 của UBND tỉnh; thiếu kiểm tra việc triển khai đầu tư hạ tầng để chủ đầu tư tự ý mở rộng diện tích khu dân cư khoảng 9.600m2.

Đồng chí Hồ Hoàng Hưng thực hiện không tốt công tác phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng để tham mưu cho UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giải quyết những công việc có liên quan; thực hiện không nghiêm trách nhiệm thẩm định tính pháp lý của những hồ sơ xin cấp giấy quyền sử dụng đất theo tinh thần Công văn số 113, ngày 16/3/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường./.

 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết