Tiếng Việt | English

01/11/2019 - 09:39

Long An: Lấy ý kiến dự thảo điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan về dự thảo điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2019 – 2023, định hướng đến năm 2030 và dự thảo điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An hàng năm và 5 năm (giai đoạn 2019 – 2023).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật các số liệu chính xác, đánh giá thực trạng, rà soát lại nhu cầu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Sở Xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn lập điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An đến năm 2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Long An hàng năm và 5 năm (giai đoạn 2019 – 2023). Quá trình thực hiện bám sát quan điểm, chiến lược hành động, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg.

Mục tiêu phát triển và nhu cầu về nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2019 – 2023 là diện tích nhà ở bình quân đạt 24,5m2/người (đến năm 2030 là 28,4m2/người); trong đó tại khu vực đô thị, diện tích nhà ở bình quân là 27,5m2/người (đến năm 2030 là 30,2m2/người), tại khu vực nông thôn là 22,4m2/người (đến năm 2030 là 25,6m2/người), diện tích nhà ở tối thiểu là 8,0m2/người (đến năm 2030 là 12,0m2/người); tăng nhà kiên cố lên khoảng 65% (đến năm 2030 là 80%); xóa nhà tạm, đơn sơ.

Đồng thời, tập trung hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, đầu tư xây dựng một số dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở xã hội khác. Phát triển nhà ở theo dự án, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; ưu tiên phát triển nhà ở tại 6 đô thị động lực là TP.Tân An, thị xã Kiến Tường, thị trấn Hậu Nghĩa, thị trấn Cần Đước, thị trấn Cần Giuộc, thị trấn Bến Lức; đồng thời từng bước đầu tư phát triển nhà ở cho các khu vực khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cho biết, việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An đến năm 2030 sẽ giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, sinh viên, người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách xã hội khác, cùng với chỉnh trang, phát triển đô thị, nông thôn mới; góp phần kích cầu phát triển thị trường bất động sản; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nhà ở.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đề nghị đơn vị tư vấn cập nhật các số liệu chính xác, đánh giá thực trạng, phân tích về các điều kiện, rà soát lại nhu cầu trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; nắm bắt và dự báo được tình hình phát triển nhà ở trong tương lai; khẩn trương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để thực hiện các bước tiếp theo./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết