Tiếng Việt | English

12/01/2017 - 15:22

Long An: Năm 2016 tăng trưởng kinh tế đạt 9,05%

Ngày 12/1, Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị thông tin tình hình KT-XH của tỉnh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và một số vấn đề thời sự nổi bật đến các cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Văn Cần đến dự.


Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh mong muốn cán bộ hưu trí bằng kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình được trải nghiệm qua thực tiễn, đóng góp vì sự phát triển tỉnh nhà

Mở đầu hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh-Trần Văn Cần báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả phát triển KT-XH tỉnh nhà. Năm 2016, kinh tế phát triển khá với mức tăng trưởng 9,05%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu.

Long An bước đầu hình thành những vùng chuyên canh như lúa chất lượng cao, thanh long, rau; tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị. Chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kế hoạch khả quan.

Công nghiệp phục hồi và tăng trưởng khá, nhiều nhóm ngành công nghiệp chủ lực phát triển tốt. Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016 với chủ đề “Hợp tác - Phát triển bền vững”. Bên cạnh đó, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả khá.

Thu ngân sách vượt kế hoạch; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu công theo quy định; giải ngân xây dựng cơ bản cả năm ước đạt 100% kế hoạch;...

Văn hóa–xã hội có nhiều tiến bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh. Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả khá tốt, nhất là từ khi Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động.


Năm 2016, công nghiệp phục hồi và tăng trưởng khá

Năm 2017, tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,2%, trong đó, khu vực I tăng trưởng 1,5%; khu vực II 13,5%; khu vực III 8%,…

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy-Hoàng Đình Cán thông tin về tình hình an ninh, trật tự của đất nước năm 2016; công tác giải quyết giấy tờ, thủ tục pháp lý đối với người Việt Nam trở về từ Campuchia; tình hình thời sự một số nước lớn trên thế giới: Mỹ, Trung Quốc, Nga,…

Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh mong muốn, cán bộ hưu trí bằng kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình được trải nghiệm qua thực tiễn, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển tỉnh nhà theo hướng nhanh và bền vững./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết