Tiếng Việt | English

31/08/2018 - 14:47

Long An: Nâng cao kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin cho lãnh đạo sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện

Ngày 31/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An tổ chức Lớp bồi dưỡng xử lý khủng hoảng thông tin cho lãnh đạo sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào 3 vấn đề chính: Nguy cơ an ninh mạng, bảo mật máy tính và bảo mật thiết bị di động

Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena - đơn vị nhiều kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Nội dung tập trung vào 3 vấn đề chính: Nguy cơ an ninh mạng, bảo mật máy tính và bảo mật thiết bị di động.

Mục tiêu lớp bồi dưỡng giúp lãnh đạo sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện có những thông tin cơ bản và kỹ năng xử lý khủng hoảng thông tin để định hướng công tác chỉ đạo, quản lý. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro về an ninh mạng, góp phần phục vụ tốt hơn trong công tác quản lý nhà nước./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết