Tiếng Việt | English

17/12/2019 - 09:25

Long An: Ngành công nghiệp giữ vai trò chủ chốt, dẫn dắt mức tăng trưởng kinh tế

Kết thúc năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn tỉnh đạt 9,41%, gồm: Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng trưởng khoảng 2,64%, khu vực II (công nghiệp - xây dựng) tăng 14,45%, khu vực III (thương mại - dịch vụ) tăng 6,12%.

Năm 2019 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, chiếm đến 45,51% trong cơ cấu GRDP của tỉnh

Về cơ cấu kinh tế năm 2019, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,91% GDP; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,07%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 34,02% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2018 khu vực I, II, III lần lượt là: 17,28%; 47,53%; 35,19%).

Ở khu vực II tăng 14,45% (kế hoạch 14,7%, năm 2018 tăng 15,41%) tuy chưa đạt theo kế hoạch đề ra nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng khá tốt, cao hơn mức bình quân cả nước cũng như nhiều tỉnh, thành trong khu vực. Theo đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, dẫn dắt mức tăng trưởng chung của toàn khu vực và toàn nền kinh tế, chiếm đến 45,51% trong cơ cấu GRDP của tỉnh và tăng 14,83% so với năm 2018.

Năm 2019, sản phẩm gỗ có mức tăng trưởng khá tích cực

 Năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,04% so với năm 2018. Số lượng các nhóm ngành sản phẩm công nghiệp là 75 nhóm, trong đó 55/75 nhóm có tốc độ tăng so với năm 2018. Các nhóm mặt hàng công nghiệp tăng như gạch xây dựng, sơn tường, sản phẩm gỗ, vải thành phẩm, sản phẩm nhựa, dược phẩm, sắt - thép thành phẩm, chỉ sợi các loại, điện thương phẩm, nước khoáng,  phân khoáng và phân hóa học, gạo xay xát, hạt điều,...

Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Văn Cần cho rằng, hiệu ứng tích cực từ ngành công nghiệp, nhất là trên lĩnh vực chế biến, chế tạo do tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đặc biệt là tỉnh tập trung nhiều nguồn lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước,… nên số lượng các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đầu tư vào tỉnh tăng, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng khu vực II vẫn duy trì ở mức khá cao./. 

Mai Hương

Chia sẻ bài viết