Tiếng Việt | English

19/10/2019 - 11:55

Long An: Phát động đoàn viên thanh niên khởi nghiệp từ đề án Mỗi xã một sản phẩm 2019 - 2020

Ngày 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An tổ chức Lễ phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia khởi nghiệp từ đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019 – 2020. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 500 đoàn viên thanh niên đến từ các địa phương trong tỉnh tham dự.

Nghi thức phát động đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia khởi nghiệp từ đề án Mỗi xã một sản phẩm 

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức các chương trình, hoạt động thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kịp thời phát hiện, hỗ trợ các dự án tham gia khởi nghiệp nông nghiệp.

Đại biểu tham quan các gian hàng sản phẩm nông nghiệp 

Đoàn viên thanh niên giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đến đại biểu

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Lê Thị Cẩm Tú, chương trình OCOP được xem là “cánh cửa” mở để phát triển nông nghiệp, nông thôn và là “vườn ươm” màu mỡ cho các ý tưởng khởi nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp. Để khởi nghiệp thành công, các cấp bộ đoàn cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên về vai trò, tầm quan trọng của kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh cho thanh niên; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tạo cơ hội để thanh niên phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị; tạo điều kiện kết nối giữa mô hình khởi nghiệp và chính quyền, doanh nghiệp và địa phương trong sản xuất, thương mại hóa các sản phẩm có thế mạnh của địa phương,...

Tọa đàm với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp từ đề án Mỗi xã một sản phẩm

Để kịp thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên khi tham gia khởi nghiệp từ đề án OCOP cũng như lắng nghe những tâm tư, trăn trở của thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn tổ chức Tọa đàm với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp từ đề án OCOP.

Trong đó, đoàn viên thanh niên được giao lưu với Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh – Dương Long Thành; Trưởng phòng Phát triển nông thôn, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Nguyễn Sỹ Xương và Giám đốc Hợp tác xã Tâm Nông Việt – Đinh Bạt Quy.  

Tại tọa đàm, đoàn viên thanh niên được trao đổi, chia sẻ để có thêm kiến thức, kinh nghiệm và nảy sinh những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

Đoàn viên thanh niên được Honda Phát Thịnh hướng dẫn đội nón bảo hiểm đúng cách, lái xe an toàn 

Dịp này, đoàn viên thanh niên còn được tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tham gia thực hiện đề án OCOP; Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông – Tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Ngày 07/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 (gọi tắt là chương trình OCOP). Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết