Tiếng Việt | English

07/11/2019 - 07:58

Long An tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản

UBND tỉnh Long An tổ chức họp kiểm tra tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10/2019; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần yêu cầu tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, tình hình thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 14.853 tỉ đồng, trong đó thu nội địa là 11.885 tỉ đồng, vượt dự toán được giao.

Đối với tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh quản lý là 3.366 tỉ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến tháng 10/2019 khoảng 2.339 tỉ đồng, đạt 69,5% kế hoạch.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, tiến độ giải ngân vốn còn chậm, chưa đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do vướng công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu chậm, các công trình khởi công mới bắt đầu thực hiện công tác đấu thầu qua mạng nên các chủ đầu tư còn lúng túng trong những tháng đầu năm nên chưa có khối lượng nhiều, các địa phương thực hiện chậm các dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia,…

Tại cuộc họp, các chủ đầu tư báo cáo giải trình cụ thể về các dự án giải ngân thấp, nguyên nhân, đề xuất khắc phục tồn tại, hạn chế; qua đó cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, coi việc thúc đẩy giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2019, tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Theo đó, ông yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố phải quan tâm tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019; với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại cuộc họp này, thực hiện đúng cam kết giải ngân đạt 100% kế hoạch./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết