Tiếng Việt | English

18/01/2020 - 11:30

Long An: Tập trung nâng chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống.

Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới
Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung, năm 2019, công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đều xây dựng được các mô hình tuyên truyền, PBGDPL hiệu quả. Đó phải kể đến các mô hình tuyên truyền PBGDPL hiệu quả được duy trì ở các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Nghe thời sự trong và ngoài nước, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào sáng thứ hai đầu tuần tại Trường Chính trị tỉnh; Giờ pháp luật của Sở Giao thông Vận tải; Lắng nghe người nộp thuế của Cục Thuế; Khu nhà trọ tự quản của Liên đoàn Lao động tỉnh; Fangape Tuổi trẻ Long An; Phiên tòa giả định của Tỉnh đoàn; mô hình Câu lạc bộ người hoàn lương, gia đình hạnh phúc, thắp sáng niềm tin của Công an tỉnh,…

Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Như tuyên truyền, PBGDPL cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp UBND các huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp thực hiện. Tại huyện Cần Giuộc, năm 2019 tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, PBGDPL trong các doanh nghiệp trên địa bàn về Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, triển khai các hoạt động trong Tháng An toàn vệ sinh lao động; phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cũng như thực hiện tuyên truyền lồng ghép một số quy định về pháp luật lao động trong tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động,...

Thống kê của Sở Tư pháp cho thấy, năm 2019, thông qua các hình thức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp, lồng ghép, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, PBGDPL đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, tổ chức được 30.636 cuộc với hơn 1,7 triệu lượt người dự; cấp phát 98.036 tài liệu tuyên truyền; đăng tải 3.556 tin, bài trên các trang thông tin điện tử, báo chí; tổ chức 96 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hơn 8.500 lượt người tham gia,… Nội dung tuyên truyền, PBGDPL luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của từng lĩnh vực, địa phương với hình thức tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về việc sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật được nâng lên, người dân được thông tin pháp luật, có ý thức tự chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân khu vực biên giới

Tập trung nâng chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

Tại 20 xã biên giới, dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác PBGDPL luôn được địa phương, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng tham gia tích cực, giúp người dân kịp thời nắm vững các quy định của pháp luật, cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc. Theo Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu thực tế của nhân dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đơn vị và đối với nhân dân khu vực biên giới. Trong đó, phối hợp Hội đồng tuyên truyền, PBGDPL của địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện tuyên truyền, phổ biến những luật, nghị định pháp luật và các văn bản liên quan đến người dân biên giới, phương pháp tuyên truyền tập trung kết hợp với tuyên truyền nhỏ, lẻ, lồng ghép vào các buổi họp dân, hội nghị của địa phương hay vào các dịp lễ, tết,… Ngoài đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các đơn vị còn vận động những người có kiến thức, uy tín trong dòng họ, xóm ấp đứng ra tuyên truyền để đạt hiệu quả cao.

Riêng trong năm 2019, lực lượng biên phòng đã tổ chức tuyên truyền được 7 buổi/315 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; các đồn biên phòng phối hợp chính quyền địa phương tổ chức được 927 buổi/36.589 lượt cán bộ, người dân tham gia. Trong đó, tuyên truyền tập trung được 136 buổi/11.131 lượt cán bộ, người dân; tiếp tục duy trì hoạt động của câu lạc bộ tư vấn pháp luật tại 20 xã biên giới, củng cố và kiện toàn thành viên tổ tư vấn pháp luật để tổ chức tư vấn nhỏ, lẻ tư vấn tại các hộ gia đình nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu, giải đáp thắc mắc của nhân dân trên địa bàn về những vấn đề pháp luật.

“Trên tinh thần trọng tâm, cơ bản, thiết thực, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc biên soạn nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với trình độ, nhận thức của từng đối tượng, đa dạng các hình thức tuyên truyền. Đối với người dân khu vực biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng thường tập trung vào các nội dung như Luật Biên giới Quốc gia; Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế biên giới nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới cũng như một số luật liên quan trực tiếp đến người dân. Ngoài ra, thực hiện quyết định của Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tạm thời đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử 91 đồng chí đảng viên ở các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp của 20 xã biên giới và phân công 179 đảng viên phụ trách 756 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc địa bàn, hiểu rõ nhu cầu của người dân để tuyên truyền trực tiếp, tư vấn pháp luật kịp thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, góp phần nâng chất công tác PBGDPL cho nhân dân khu vực biên giới” - Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết.

Theo đánh giá của Sở Tư pháp, công tác tuyên truyền PBGDPL hiện vẫn còn những hạn chế nhất định khi tại một vài cơ quan, đơn vị, địa phương, một bộ phận cán bộ, nhân dân còn chưa thực sự quan tâm đến công tác này dẫn đến hiệu quả công tác PBGDPL có lúc, có nơi còn chưa cao. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL có lúc chưa sát với từng nhóm đối tượng, chưa đáp ứng nhu cầu được thông tin, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân. Tại một số nơi, hình thức tuyên truyền còn khô khan, chưa thực sự hấp dẫn phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Từ thực tế đó, theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung, trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn trong chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra thực hiện tuyên truyền, PBGDPL theo lĩnh vực, ngành, địa phương được giao theo dõi, quản lý; đặc biệt, cần quan tâm PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo đúng quy định của Luật PBGDPL, các đề án PBGDPL. Đồng thời, quan tâm xây dựng các mô hình mới, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo để đưa công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đưa pháp luật vào cuộc sống.

"Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn trong chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực, ngành, địa phương được giao theo dõi, quản lý; đặc biệt, cần quan tâm phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật"./.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp

Phan Thị Mỹ Dung

Kiên Định

Chia sẻ bài viết