Tiếng Việt | English

14/05/2018 - 16:51

Long An: Thi hành án 25 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An - Mai Hữu Thơi cho biết: Nợ BHXH khó đòi có xu hướng gia tăng. Hiện, BHXH và các đơn vị có liên quan đang thi hành án đối với 25 đơn vị đã khởi kiện trước năm 2016 với số nợ trên 21,7 tỉ đồng.

Được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động (ảnh minh họa)

Tính đến cuối năm 2017, tổng tiền nợ BHXH trên 103,6 tỉ đồng, chiếm 2,32% số phải thu BHXH. Trong đó, nợ từ 1 - 3 tháng trên 26,8 tỉ đồng, chiếm gần 26%; nợ từ 3 - 6 tháng trên 2,2 tỉ đồng, chiếm 2,2%; nợ từ 6 -12 tháng trên 17,2 tỉ đồng, chiếm 16,6% tổng nợ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nợ BHXH: Số cuộc thanh tra liên ngành ít và chưa đáp ứng nhu cầu; có nhiều đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, thu hẹp sản xuất, giải thể, ngừng sản xuất, kinh doanh và tài sản thế chấp hết cho ngân hàng./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết