Tiếng Việt | English

30/11/2018 - 09:51

Long An thiết lập đường dây nóng phản ánh về an toàn thực phẩm

Nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Sở Công Thương tỉnh Long An thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, thông tin đường dây nóng cụ thể như sau:

- Sở Công Thương tỉnh Long An, địa chỉ: Số 112 Cách mạng Tháng Tám, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Điện thoại cố định: 02723 832 731 02723 521 123 hoặc điện thoại di động: 0938 908 1780906 848 689

- Fax: 02723 829 454

- Emai: sct@longan.gov.vn

Thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân bảo đảm được giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh,…theo quy định của pháp luật và được thông báo kết quả xử lý thông tin khi có yêu cầu.

Sở Công Thương thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, kịp thời phản ánh, kiến nghị các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn./.

Sở Công Thương Long An

Chia sẻ bài viết