Tiếng Việt | English

14/07/2016 - 20:28

Long An: Thông qua chương trình, dự thảo Đề án liên quan công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình

Chiều nay (14/7), Ban Chỉ đạo Công tác Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Long An tổ chức cuộc họp thông qua các chương trình, dự thảo đề án liên quan đến công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác DS- KHHGĐ tỉnh bổ sung, đóng góp để hoàn thiện dự thảo

Từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2016, tỷ suất sinh thô của tỉnh Long An giảm 0,15%o (đạt 148,36% kế hoạch). Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 0,02% (đạt 23,43% kế hoạch). Chỉ tiêu thực hiện biện pháp tránh thai toàn tỉnh đạt 54,09% chỉ tiêu cả năm. Chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh là 106,90 trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ.

Tính đến cuối tháng 5/2016, toàn tỉnh có 87 xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên. Các cơ sở CSSKSS-KHHGĐ triển khai tốt việc tầm soát trước sinh, sơ sinh cho tất cả thai phụ và trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm thai phụ có nguy cơ cao. Toàn tỉnh có 283.369/317.055 cặp vợ chồng đăng ký thực hiện KHHGĐ, đạt tỷ lệ 89,37% tổng số cặp vợ chồng.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành tập trung tuyên truyền công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020; ban hành Bảng điểm phong trào DS-SKSS cấp huyện, xã 2016; hoàn thành công tác đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt 2-2016;...

Tại cuộc họp, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh trình 4 dự thảo gồm: Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020; Đề án Xây dựng Mô hình CSSKSS vị thành niên/thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020; Đề án Xây dựng Mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 và Đề án Nâng cao chất lượng Dân số thông qua tuyên truyền vận động phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi và sơ sinh giai đoạn 2016-2020.

Các thành viên Ban Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh nội dung, thể thức văn bản để hoàn thiện dự thảo đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đồng thời, đóng góp, đề xuất ý kiến, giải quyết những tồn tại hiện có, góp phần cùng ngành Dân số thực hiện hiệu quả công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới./.

Cát Tường

Chia sẻ bài viết