Tiếng Việt | English

12/04/2017 - 10:14

Long An: Thu hút 22 dự án mới trong quí I/2017

Trong quí I/2017, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An thu hút 22 dự án (DA) mới, trong đó có 11 DA FDI và 11 DA DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới 19,3 triệu USD và 1.488 tỉ đồng.

Ngoài ra, có 12 DA điều chỉnh vốn, trong đó có 6 DA FDI điều chỉnh với tổng vốn tăng 16,7 triệu USD và 6 DA DDI điều chỉnh tăng 2.371 tỉ đồng.


Quí I/2017, các khu công nghiệp thu hút đầu tư giảm (ảnh chụp tại Phòng thí nghiệm Công ty TNHH Sinh học Phương Nam, Khu công nghiệp Xuyên Á)

Lũy kế từ khi có KCN cho đến hết quí I-2017, các KCN thu hút 1.224 DA (518 FDI và 706 DDI) với vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng vốn) khoảng 3.167 triệu USD và 58.680 tỉ đồng. Tỷ lệ lấp đầy tại 16 KCN đi vào hoạt động đạt 67,33%.

Thu hút đầu tư trong quí I giảm so cùng kỳ (giảm 11 DA), nhưng bù lại, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trong KCN đạt kết quả tốt. So với cùng kỳ năm trước, các chỉ số đều tăng: Doanh thu khu vực FDI đạt 431,7 triệu USD, tăng 19%; khu vực DDI đạt 6.892 tỉ đồng, tăng 4%. Các DN nộp ngân sách nhà nước tăng. Cụ thể, khu vực FDI nộp ngân sách đạt 22,8 triệu USD, tăng 17%; khu vực DDI đạt gần 404,5 tỉ đồng, tăng 8%;...

Hiện nay, công tác xúc tiến đầu tư tại các KCN tiếp tục được thực hiện thông qua nhiều giải pháp: Quảng bá, cung cấp hỗ trợ thông tin các KCN, khu nhà xưởng xây sẵn, chính sách ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài theo yêu cầu của nhà đầu tư; giới thiệu môi trường đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh cho các tổ chức trong và ngoài nước;...

Song song đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2017; trong đó, rà soát thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn đối với các tiêu chí của Bộ chỉ số đánh giá, phân loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực xây dựng, môi trường và lao động; đẩy mạnh thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với nhiệm vụ của ban quản lý./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết