Tiếng Việt | English

30/11/2019 - 09:41

Long An: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm được hơn 378 tỉ đồng trong năm 2019

Theo số liệu từ UBND tỉnh Long An, năm 2019 qua công tác thi hành Luật Thực hành tiết kiệm - chống lãng phí toàn tỉnh giảm chi tiêu và đầu tư công hơn 10%. Tiết kiệm tổng số tiền 378,75 tỉ đồng.

Theo đó, tổng số tiền tiết kiệm 10% từ dự toán chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương là 152,7 tỉ đồng.

Tiết kiệm trong chi quản lý hành chính hơn 15,8 tỉ đồng; tiết kiệm qua khoán chi giao quyền tự chủ của đơn vị gần 3,6 tỉ đồng; tiết kiệm trong việc mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại 238 triệu đồng.

Trong năm 2019, tỉnh Long An đã triển khai các chương trình, biện pháp tiết kiệm điện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đến các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và nhân dân. Kết quả sản lượng điện tiết kiệm được của toàn tỉnh tính đến tháng 9/2019 là: 92,6 triệu kWh.

Đồng thời, việc quản lý và sử dụng vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình mục tiêu khác triển khai đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Các cơ quan nhà nước tiết kiệm nhiều khoản chi thường xuyên tăng nguồn cải cách tiền lương. (Trong ảnh cán bộ Tư pháp xã Thanh Phú, huyện Bến Lức giải quyết công việc cho nhân dân)

Các cơ quan nhà nước tiết kiệm nhiều khoản chi thường xuyên, tăng nguồn cải cách tiền lương. (Trong ảnh cán bộ Tư pháp xã Thanh Phú, huyện Bến Lức giải quyết công việc cho nhân dân)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, các cơ quan, đơn vị có phương tiện đi lại đều ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện có hiệu quả đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, không mua sắm mới. Số tiền tiết kiệm được qua thẩm định mua sắm tài sản gần 6,4 tỉ đồng, thanh lý tài sản 276 triệu đồng.

Trong đầu tư xây dựng, việc thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục theo quy định hiện hành của nhà nước, thực hiện đúng quy định về đấu thầu, giám sát thi công đảm bảo chất lượng. Số tiền tiết kiệm được qua thẩm định, phê duyệt dự án hơn 4 tỉ đồng, qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hơn 100,8 tỉ đồng. Số tiền tiết kiệm trong thẩm tra, phê duyệt quyết toán hơn 8,6 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng thanh lý đất trụ sở làm việc của hai đơn vị thuộc Sở Giao thông-Vận tải số tiền là hơn 12,6 tỉ đồng.

Trụ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa Long An đã thanh lý bán đấu giá, bổ sung cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng

Trụ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa Long An đã thanh lý bán đấu giá, bổ sung cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng

Trong lĩnh vực đất đai, số tiền thu được qua bán đất công không sử dụng năm 2019 gần 70 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung rà soát các kết luận thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tài nguyên để đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện. Trong năm, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản hơn 1,8 tỉ đồng.

Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý doanh thu, chi phí, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật, giảm chi phí và giá thành, tăng lợi nhuận. Tiết kiệm hơn 1,8 tỉ đồng, 15.242 KW/h điện và 1.202 lít xăng, dầu.

Ý thức tiết kiệm, phòng chống lãng phí đã được nâng cao trong cộng đồng dân cư. (Trong ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Trần Văn Cần trao tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác vận động nhân dân tại khu phố 4, phường 3, TP Tân An trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc)

Ý thức tiết kiệm, phòng chống lãng phí đã được nâng cao trong cộng đồng dân cư. (Trong ảnh Chủ tịch UBND tỉnh Long An-Trần Văn Cần trao tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích trong công tác vận động nhân dân tại khu phố 4, phường 3, TP Tân An trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc)

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, thu hồi nhiều tài sản, bất động sản và giá trị bằng tiền cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền Luật THTK-CLP trong nhân dân thông qua các phong trào tại khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao ý thức về nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu, không xả rác bừa bãi… khuyến khích người Việt Nam tăng cường tiêu thụ hàng nội địa, đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, góp phần bình ổn giá thị trường, nhất là trong dịp lễ, tết.

Năm 2019, thực hiện tinh giản biên chế 138 người thuộc cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã, hội đặc thù, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước... Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện quản lý về công chức, viên chức, công vụ và triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tiết kiệm kinh phí cho ngân sách nhà nước./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết