Tiếng Việt | English

03/12/2019 - 05:35

Long An: Thực hiện 156 phiên tòa rút kinh nghiệm

Theo báo cáo của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An, trong năm 2019, TAND hai cấp thực hiện 156 phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong đó, cấp tỉnh là 40 phiên tòa và cấp huyện 116 phiên tòa. Đồng thời, công khai cổng thông tin điện tử của TAND tối cao 1.502 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Một phiên tòa tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An

Được biết, việc thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng xét xử, tranh tụng của Thẩm phán và Kiểm sát viên tham gia phiên tòa theo quy định của Nghị quyết 03/2017 ngày 16/3/2017 của TAND Tối cao.

Luật sư tham gia tranh tụng tại phiên tòa

Sau mỗi phiên tòa rút kinh nghiệm, lãnh đạo TAND, Viện Kiểm sát nhân dân, Thẩm phán, Kiểm sát viên tham dự phiên tòa cùng trao đổi những ưu, khuyết điểm của từng vụ án; qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng điều khiển phiên tòa của Thẩm phán và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên.

TAND hai cấp công khai lên cổng thông tin điện tử của TAND Tối cao 1.502 bản án, quyết định (TAND cấp tỉnh 110 bản án, TAND cấp huyện 1.392 bản án), đạt 12% tổng số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của ngành TAND tỉnh Long An./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết