Tiếng Việt | English

04/07/2020 - 15:39

Long An thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội

Thời gian qua, tỉnh Long An thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Chi hơn 5 tỉ hỗ trợ người bán số dạo trên địa bàn tỉnh Long An

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo 7.370 lao động, giải quyết việc làm cho 8.541 lao động (trong đó, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 129 người), giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho 12.071 người, số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 201,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh cũng nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; rà soát tổng hợp đối tượng thụ hưởng và tiến hành chi hỗ trợ kịp thời cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Theo đó, hỗ trợ cho 14.205 người có công với cách mạng với số tiền hơn 21,2 tỉ đồng; 15.698 người thuộc hộ nghèo, với số tiền 11,9 tỉ đồng; 38.259 người thuộc hộ cận nghèo với số tiền hơn 28,7 tỉ đồng; 55.427 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng với số tiền gần 82,6 tỉ đồng. 

Đồng thời, hỗ trợ cho 6.784 hộ bán vé số dạo với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19./.

Đức

Chia sẻ bài viết