Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 14:55

Long An: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,25%

 

Đại biểu tham dự hội nghị

UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới (2016-2020). Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

5 năm qua, hầu hết các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đều đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt khoảng 11,25% (theo giá cố định năm 1994), tạo tiền đề vững chắc để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 là 50 triệu đồng/năm. 

Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện bước đầu Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định các lĩnh vực trọng tâm cần tái cơ cấu là: Nông nghiệp, việc phát triển các khu-cụm công nghiệp và đầu tư công.

Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp bước đầu có hiệu quả. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 16.074 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, có 28 xã đã đạt 19/19 tiêu chí và đã được quyết định công nhận xã nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có thêm ít nhất 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nghiệp-xây dựng tăng trưởng khá cao, bình quân 15,25%/năm, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và có tác động thúc đẩy khu vực dịch vụ phát triển. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 ước đạt 3,9%. Quốc phòng, an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Long An đặt mục tiêu khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời thu hút có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…/.

Mai Hương

 

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích