Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 16:46

Long An: Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức 5.789 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tổng số 1.039.652 lượt người tham dự.

 
 Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Sáng 17-12-2015, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong năm 2015, công tác tuyên truyền PBGDPL tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, việc chấp hành pháp luật, thực hiện đúng các quy định pháp luật trong toàn ngành, góp phần ổn định môi trường giáo dục, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Toàn ngành GD&ĐT tổ chức 5.789 cuộc tuyên truyền PBGDPL với tổng số 1.039.652 lượt người tham dự. Trong đó, đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức là 2.169 cuộc với 108.549 người dự, học sinh-sinh viên 3.170 cuộc với 931.103 lượt người dự.

Sở GD&ĐT triển khai thực hiện xây dựng “Tủ sách Pháp luật” với 56.201 quyển, đầu tư mua sắm 7.625 bản, tài liệu hỏi đáp 4.128 quyển, tờ rơi 7.751 tờ,… Ngoài ra, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cấp 5.800 bản sách pháp luật đến các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Năm 2016 ngành tiếp tục triển khai, tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật”, “Tiết Pháp luật” trong ngành GD&ĐT; củng cố và nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự chấp hành pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh-sinh viên./.

Hùng Anh

 

Chia sẻ bài viết