Tiếng Việt | English

07/06/2019 - 20:40

Long An: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên 4.200 tỉ đồng

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An là 4.246 tỉ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản của tỉnh quản lý trên 2.951 tỉ đồng và vốn xây dựng cơ bản phân bổ cho huyện quản lý gần 1.295 tỉ đồng.

Đường tỉnh 826B (huyện Cần Đước) - một trong những công trình nằm trong "Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm" trên địa bàn tỉnh

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, từ đầu năm đến nay, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh được triển khai theo kế hoạch đề ra. Theo đó, “Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm” và 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) tiếp tục được tập trung, khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngay từ đầu năm.  

Theo đó, tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 4.246 tỉ đồng. Trong đó, vốn xây dựng cơ bản của tỉnh quản lý trên 2.951 tỉ đồng và vốn xây dựng cơ bản phân bổ cho huyện quản lý gần 1.295 tỉ đồng.

Đối với vốn xây dựng cơ bản của tỉnh quản lý trên 2.951 tỉ đồng, trong 5 tháng đầu năm 2019, giá trị khối lượng thực hiện được khoảng 1.325 tỉ đồng, đạt 44,9% kế hoạch, bằng 118% về giá trị và bằng 91,2% về tỷ lệ so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân 5 tháng khoảng 1.275 tỉ đồng, đạt 43,2% kế hoạch, bằng 116% về giá trị và bằng 89,5% về tỷ lệ so với cùng kỳ.

Vốn xây dựng cơ bản tỉnh phân bổ cho huyện quản lý 1.294 tỉ đồng, đến hết tháng 5/2019, giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân khoảng 361 tỉ đồng, đạt 27,9% kế hoạch.

Theo đánh giá, tuy công tác chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như đôn đốc, giải ngân của các chủ đầu tư ngay từ đầu năm nhưng ở một vài công trình, khối lượng thực hiện chậm cũng như giải ngân đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân do vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia được phân bổ vào giữa tháng 3/2019 nên các chủ đầu tư chưa kịp thực hiện và giải ngân. Ngoài ra, năm 2019, các công trình khởi công mới bắt đầu thực hiện công tác đấu thầu qua mạng nên các chủ đầu tư còn lúng túng trong những tháng đầu năm. Tuy vậy, đến nay, đa số công trình đã hoàn chỉnh công tác đấu thầu, chuẩn bị khởi công thực hiện trong tháng 6/2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chỉ đạo các sở ngành được phân công nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung thực hiện “Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm” và 3 công trình trọng điểm theo  Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng thời, các sở ngành được phân công nhiệm vụ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn khi khối lượng đủ điều kiện thanh toán; thường xuyên giám sát tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. /.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết