Tiếng Việt | English

14/09/2018 - 16:05

Long An triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Sáng 14/9, Sở Công Thương phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Long An tổ chức triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn thực phẩm (ATTP) cho đại diện gần 150 doanh nghiệp (DN), đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham gia buổi triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP về ATTP

Hội nghị tập trung triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP. Trong đó có các nội dung quan trọng về: Thủ tục tự công bố sản phẩm, thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm; bảo đảm ATTP biến đổi gen; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; kiểm tra Nhà nước về ATTP nhập khẩu, xuất khẩu; ghi nhãn thực phẩm và một số quy định quan trọng khác. 

Nghị định này, có một số điểm mới: Đó là DN được tự công bố sản phẩm của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về công bố đó. Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại sản phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định. 

Nghị định này phân công rõ trách nhiệm quản lý của 3 bộ gồm: Y tế, Công Thương, NN&PTNT theo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP có 13 chương 44 điều có hiệu lực ngay từ ngày 02/02/2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Các nội dung của Nghị định 15 có sự thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang hậu kiểm; phân công, phân cấp mạnh mẽ nhằm tránh sự chồng chéo. Nghị định 15 được thực hiện theo nguyên tắc là thông thoáng cho doanh nghiệp, đồng thời phải bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết