Tiếng Việt | English

16/01/2020 - 06:35

Long An: Từ 2016-2018, đào tạo nghề cho 15.383 lao động khu vực nông thôn

Theo số liệu từ Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Long An, qua giám sát công tác đào tạo nghề lao động nông thôn (LĐNT) trong thời gian 3 năm (2016-2018), toàn tỉnh Long An đã đào tạo 15.383 LĐNT có nghề, trong đó nữ là 6.382 người.

Lao động nông thôn cần được đào tạo nghề phù hợp

Theo đó, lao động được đào tạo trong lĩnh vực phi nông nghiệp là 11.307 người (chiếm 73,5%) và trong lĩnh vực nông nghiệp là 4.076 người (26,5%).

Số LĐNT sau học nghề có việc làm là 13.639 người (đạt 88,66%). Trong đó, doanh nghiệp tuyển dụng sau học nghề là 1.156 người, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm là 703 người. Ngoài ra, có 11.393 người tự tạo việc làm sau học nghề. Số LĐNT sau học nghề tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã là 387 người, có 845 người thuộc diện hộ nghèo sau học nghề thoát nghèo và có 356 người có thu nhập khá và là lao động chính trong gia đình.

Một số hạng mục tại Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân của tỉnh Long An bị xuống cấp

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An có ý kiến với Trung ương, đưa vào danh sách những LĐNT nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi được học nghề vì trên thực tế ở nông thôn, những người này vẫn phải lao động kiếm thêm thu nhập cho gia đình và tự nuôi sống bản thân.

Đồng thời, kiến nghị sớm nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân của tỉnh Long An vì hiện nay, một số hạng mục của trung tâm đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy nghề. Ngoài ra, kiến nghị Chính phủ sớm nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho LĐNT học nghề từ 30.000 đồng/ngày lên 50.000 đồng/ngày./.

Lâm Đỗ

Chia sẻ bài viết